สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2

show share

show sharesliderกิจกรรมโรงเรียน

โรงเรียนบ้านหนองแหน​ รับโล่ประกาศเกียรติคุณโครงานสุขภาพนักเรียน​ ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม​ ปี​ พ.ศ.2565

วันที่​ 23​ มิถุนายน

Read More
show sharesliderกิจกรรม สพป.กิจกรรมโรงเรียน

จังหวัดสุโขทัย จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2565

วันที่​ 31 มีนาคม 25

Read More
show shareslider

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) ได้รับคะแนนทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม

Read More