หน้าแรก

ผู้บริหาร

ดร.วรรณที ศรีโนนยาง​
ผอ.สพป.สุโขทัย​ เขต​ 2​
นายดำเนิน ฝั้นถา​
รอง ผอ.สพป.สุโขทัย​ เขต​ 2​
นายณฐกร ท่อแก้ว
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล

บุคลากร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

ดาวน์โหลด

พัฒนาครูผู้ช่วย

ข่าวสาร