สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
show sharesliderกิจกรรมโรงเรียน

นร.ร.ร.อนุบาลศรีสำโรง รับรางวัลการแข่งขันบรรยายธรรม ระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค 5

ด.ญ.ภัณฑิรา ดับโศรก นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย และ ด.ญ.ธัญชนก เวชพัฒน์พงษ์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับประถมศึกษาตอนต้น ในการแข่งขันการประกวดบรรยายธรรม ระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค 5 ประจำปี พ.ศ.2567 เพื่อเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับประเทศ ซึ่งจัดโดย คณะกรรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ จังหวัดตาก และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก ณ อาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา-ตาก จังหวัดตาก….(ผอ.อำไพ…ภาพ/มณีวรรณ…ข่าว)