สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2

กลยุทธ์สำนักงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566