สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2

ประมวลจริยธรรมสำหรับ เจ้าหน้าที่ของรัฐการเผยแพร่ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบ