สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2

การประกวดกล่าวสุนทรพจน์
sliderกิจกรรม สพป.กิจกรรมโรงเรียน

การประกวดกล่าวสุนทรพจน์

ประชุม PLC รอง ผอ.สพป.สท.2 และ ผอ.กลุ่ม
sliderกิจกรรม สพป.

ประชุม PLC รอง ผอ.สพป.สท.2 และ ผอ.กลุ่ม

ตรวจน้ำท่วมโรงเรียนในสังกัด
sliderกิจกรรม สพป.กิจกรรมโรงเรียน

ตรวจน้ำท่วมโรงเรียนในสังกัด

กิจกรรมหน้าเสาธงชาติ ประจำวันที่ 2 ต.ค.2566
sliderกิจกรรม สพป.

กิจกรรมหน้าเสาธงชาติ ประจำวันที่ 2 ต.ค.2566

กิจกรรมหน้าเสาธงชาติ ประจำวันจันทร์ที่ 11 ก.ย.2566
sliderกิจกรรม สพป.

กิจกรรมหน้าเสาธงชาติ ประจำวันจันทร์ที่ 11 ก.ย.2566

ดำเนินการคัดเลือกผู้อำนวยการสถานศึกษา(สัมภาษณ์
sliderกิจกรรม สพป.

ดำเนินการคัดเลือกผู้อำนวยการสถานศึกษา(สัมภาษณ์


<< ดูข่าวทั้งหมด >>