สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการพิเศษ

Read More
ประชาสัมพันธ์

ผลการสอบแข่งขันผู้สอบได้ การขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2567

Read More
ประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก ภาค ข และผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (เพิ่มเติม)

Read More