สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

รับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 (แก้ไขเพิ่มเติม)

Read More