ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2

Read more

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

Read more

ตรวจสอบรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ที่ส่งคำร้องขอย้าย ประจำปี พ.ศ.2563 สังกัด สพป.สุโขทัย เขต 2

Read more