ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขั้นและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่เขตการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2

Read more

ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2

Read more