บัญชีรายชื่อข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ที่ได้รับการพิจารณาให้ย้ายมาดำรงตำแหน่งในโรงเรียนสังกัด สพป.สุโขทัย เขต 2 ตามมติที่ประชุม อ.ก.ค.ศ. สพป.สุโขทัย เขต 2 ครั้งที่ 2 วันที่ 11 เมษายน 2566

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนบ้านหาดเสี้ยววิทยา ได้รับคะแนนทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) ได้รับคะแนนทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม

Read more