Get Adobe Flash player
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 2 :: ยินดีต้อนรับผู้มาเยือนด้วยความยินดียิ่ง ==> คำขวัญจังหวัดสุโขทัย.... มรดกโลกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไท เล่นไฟลอยกระทง ดำรงพระพุทธศาสนา งามตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบราณ สักการแม่ย่าพ่อขุน รุ่งอรุณแห่งความสุข...

 

รอง ผอ.สพป.สท.2

ข้อมูลสารสนเทศ ปี 2561

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

กลุ่มงานใน สพป.สท.2
เข้าสู่ระบบ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)

คุรุสภา-สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สก.สค.)

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กคศ.)

สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย

จังหวัดสุโขทัย

รัฐบาลไทย

TEPEonline


ปฏิทินการปฏิบัติงาน

พฤศจิกายน 2018
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

สถิติจำนวนผู้ชม

วันนี้ 320

เมื่อวานนี้ 370

สัปดาห์นี้ 1093

เดือนนี้ 6477

รวมทั้งหมด 511772

มี 73 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

หมายเลขติดต่อกลุ่มงาน

 

 


กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

...ประชาสัมพันธ์เรื่อง การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบ TEPE Oline ประจำปีงบประมาณ 2562 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถสมัครขอเข้ารับการพัฒนา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561   >> สมัครขอเข้ารับการพัฒนาคลิ๊กที่นี่... <<


กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

...แจ้งทุกโรงเรียน เกี่ยวกับการจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการ โดยวิธีการจ้างเหมาบริการ ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560   >> รายละเอียดและแบบฟอร์มจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการ <<


กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

...ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนขั้นพื้นฐาน สพฐ.เกมส์ ระดับภาคเหนือ 2561 ...คลิ๊ก...

...ผลการแข่งขันกีฬานักเรียน สพป.สุโขทัย เขต 2 ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ...คลิ๊ก...

...แจ้งให้โรงเรียนส่งรายชื่อนักกีฬา ภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561(แบบที่เป็นไฟล์ word ส่งภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561,แบบที่เป็นไฟล์ Excel ส่งภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561)    


>>>
แบบฟอร์มรายชื่อนักกีฬา <<<
>>> ระเบียบการแข่งขันกีฬานักเรียน สพป.สุโขทัย เขต 2 <<<
>>> โปรแกรมการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในสังกัด สพป.สุโขทัย เขต 2 <<<
>>> บัญชีลงเวลานักกีฬา สพป.สุโขทัย เขต 2 <<<
>>> คำสั่งการแข่งขันกีฬานักเรียน สพป.สุโขทัย เขต 2 <<<


กลุ่มนโยบายและแผน

...แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1  >>> 
บัญชีจัดสรรงบฯ รายโรงเรียน <<<


กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ

...สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญบุคลากรจากโรงเรียนของท่านเข้าร่วม “การอบรมครู จัดการโครงงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม เพื่อการศึกษา” ภายใต้ โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรแก่เด็กและเยาวชนไทย - รุ่นที่ 1(15-18 ก.ย. 61) เวลา 08.00 – 21.00 น. - รุ่นที่ 2 (6-9 ธ.ค. 61) เวลา 08.00 - 21.00 น. ณ ห้องออดิทอเรียม บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 

ลงทะเบียนคลิ๊ก...

...การสำรวจความต้องการจำเป็นรายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และรายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น สำหรับโรงเรียนประชารัฐ รุ่น 2

รายละเอียดคลิ๊ก...


กลุ่มตรวจสอบภายใน

...ขอให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งแบบรายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันสิ้นเดือน ตุลาคม 2561 ดำเนินการส่งแบบรายงานเงินคงเหลือพร้อมแนบสำเนาสมุดคู่ฝากธนาคารทุกบัญชีที่เกี่ยวข้อง ส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เพื่อรวบรวมสรุปและรายงานในภาพรวมต่อไป


กลุ่มบริหารงานบุคคล

...การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2561 กรณีปกติ(เพิ่มเติม)

รายละเอียดคลิ๊ก...


 

 

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
Prev Next

ผอ.เขต นิเทศ ตรวจเยี่ยม โรงเรียนอนุบาลศรีนคร

วันพฤหัสบดี ที่ 11 ตุลาคม 2561 | เชษฐา พรภัทรยุทธ | Hits:126

ผอ.เขต นิเทศ ตรวจเยี่ยม โรงเรียนอนุบาลศรีนคร

นายเปรม คำวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ออกตรวจเยี่ยม นิเทศฯ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร วันที่ 8 ตุลาคม 2561.......(ชิษณุพงศ์...ภาพ/ศรัณยู,เชษฐา...ข่าว)               ...

อ่านต่อ...

ผอ.เขต นิเทศ ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านสารจิตร

วันพุธ ที่ 3 ตุลาคม 2561 | เชษฐา พรภัทรยุทธ | Hits:137

ผอ.เขต นิเทศ ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านสารจิตร

นายเปรม คำวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ออกตรวจเยี่ยม นิเทศฯ โรงเรียนบ้านสารจิตร วันที่ 2 ตุลาคม 2561......(ชิษณุพงศ์...ภาพ/ศรัณยู,เชษฐา...ข่าว)               ...

อ่านต่อ...

ผอ.เขต นิเทศฯ ตรวจเยี่ยม โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัยและโรงเรียนบ้านบ้านสันหีบ

วันอังคาร ที่ 2 ตุลาคม 2561 | เชษฐา พรภัทรยุทธ | Hits:104

ผอ.เขต นิเทศฯ ตรวจเยี่ยม โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัยและโรงเรียนบ้านบ้านสันหีบ

นายเปรม คำวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ออกตรวจเยี่ยม นิเทศฯ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัยและโรงเรียนบ้านบ้านสันหีบ วันที่ 1 ตุลาคม 2561.......(ชิษณุพงศ์...ภาพ/ศรัณยู,เชษฐา...ข่าว)               ...

อ่านต่อ...

ผอ.เขต นิเทศฯ ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านท่าชุมและโรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม

วันศุกร์ ที่ 28 กันยายน 2561 | เชษฐา พรภัทรยุทธ | Hits:105

ผอ.เขต นิเทศฯ ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านท่าชุมและโรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม

นายเปรม คำวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ออกตรวจเยี่ยม นิเทศฯ โรงเรียนบ้านท่าชุมและโรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม วันที่ 21 กันยายน 2561.......(ชิษณุพงศ์...ภาพ/ศรัณยู,เชษฐา...ข่าว)               ...

อ่านต่อ...

ผอ.เขต นิเทศฯ ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านหนองบัว(ศรีนคร)และโรงเรียนศึกษาเกษตรศิลป์

วันศุกร์ ที่ 28 กันยายน 2561 | เชษฐา พรภัทรยุทธ | Hits:98

ผอ.เขต นิเทศฯ ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านหนองบัว(ศรีนคร)และโรงเรียนศึกษาเกษตรศิลป์

นายเปรม คำวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ออกตรวจเยี่ยม นิเทศฯ โรงเรียนบ้านหนองบัว(ศรีนคร)และโรงเรียนศึกษาเกษตรศิลป์ วันที่ 19 กันยายน 2561.......(ชิษณุพงศ์...ภาพ/ศรัณยู,เชษฐา...ข่าว)               ...

อ่านต่อ...

ผอ.เขต นิเทศ ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านแม่สาน โรงเรียนแม่สานสามัคคี และโรงเรียนบ้านป่างิ้ว

วันอังคาร ที่ 18 กันยายน 2561 | เชษฐา พรภัทรยุทธ | Hits:139

ผอ.เขต นิเทศ ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านแม่สาน โรงเรียนแม่สานสามัคคี และโรงเรียนบ้านป่างิ้ว

นายเปรม คำวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ออกตรวจเยี่ยม นิเทศฯ โรงเรียนบ้านแม่สาน โรงเรียนแม่สานสามัคคี และโรงเรียนบ้านป่างิ้ว วันที่ 18 กันยายน 2561.......(ชิษณุพงศ์...ภาพ/ศรัณยู,เชษฐา...ข่าว)             ...

อ่านต่อ...

ผอ.เขต นิเทศ ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านเกาะตาเลี้ยง โรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์ โรงเรียนบ้านปากคลองแดนและโร…

วันอังคาร ที่ 18 กันยายน 2561 | เชษฐา พรภัทรยุทธ | Hits:126

ผอ.เขต นิเทศ ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านเกาะตาเลี้ยง โรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์ โรงเรียนบ้านปากคลองแดนและโรงเรียนบ้านไร่

นายเปรม คำวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ออกตรวจเยี่ยม นิเทศฯ โรงเรียนบ้านเกาะตาเลี้ยง โรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์ โรงเรียนบ้านปากคลองแดนและโรงเรียนบ้านไร่ วันที่ 17 กันยายน 2561.......(ชิษณุพงศ์...ภาพ/ศรัณยู,เชษฐา...

อ่านต่อ...

ผอ.เขต นิเทศฯ ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านหนองยาว

วันจันทร์ ที่ 17 กันยายน 2561 | เชษฐา พรภัทรยุทธ | Hits:97

ผอ.เขต นิเทศฯ ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านหนองยาว

นายเปรม คำวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ออกตรวจเยี่ยม นิเทศฯ โรงเรียนบ้านหนองยาว วันที่ 14 กันยายน 2561.......(ชิษณุพงศ์...ภาพ/ศรัณยู,เชษฐา...ข่าว)               ...

อ่านต่อ...

ผอ.เขต นิเทศฯ ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านแม่ทุเลาและโรงเรียนบ้านสามหลัง

วันจันทร์ ที่ 17 กันยายน 2561 | เชษฐา พรภัทรยุทธ | Hits:83

ผอ.เขต นิเทศฯ ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านแม่ทุเลาและโรงเรียนบ้านสามหลัง

นายเปรม คำวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ออกตรวจเยี่ยม นิเทศฯ โรงเรียนบ้านแม่ทุเลาและโรงเรียนบ้านสามหลัง วันที่ 12 กันยายน 2561.......(ชิษณุพงศ์...ภาพ/ศรัณยู,เชษฐา...ข่าว)               ...

อ่านต่อ...

ผอ.เขต นิเทศฯ ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านโซกม่วง โรงเรียนบ้านวังธารและโรงเรียนบ้านแสงสว่าง

วันพุธ ที่ 12 กันยายน 2561 | เชษฐา พรภัทรยุทธ | Hits:123

ผอ.เขต นิเทศฯ ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านโซกม่วง โรงเรียนบ้านวังธารและโรงเรียนบ้านแสงสว่าง

นายเปรม คำวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ออกตรวจเยี่ยม นิเทศฯ โรงเรียนบ้านโซกม่วง โรงเรียนบ้านวังธารและโรงเรียนบ้านแสงสว่าง วันที่ 11 กันยายน 2561.......(ชิษณุพงศ์...ภาพ/ศรัณยู,เชษฐา...ข่าว)               ...

อ่านต่อ...

ผอ.เขต นิเทศฯ ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านเตว็ดนอกและโรงเรียนบ้านลานตาเมือง

วันพุธ ที่ 12 กันยายน 2561 | เชษฐา พรภัทรยุทธ | Hits:117

ผอ.เขต นิเทศฯ ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านเตว็ดนอกและโรงเรียนบ้านลานตาเมือง

นายเปรม คำวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ออกตรวจเยี่ยม นิเทศฯ โรงเรียนบ้านเตว็ดนอกและโรงเรียนบ้านลานตาเมือง วันที่ 10 กันยายน 2561.......(ชิษณุพงศ์...ภาพ/ศรัณยู,เชษฐา...ข่าว)               ...

อ่านต่อ...

ผอ.เขต นิเทศฯ ตรวจเยี่ยม โรงเรียนวัดบ้านเหมือง

วันอังคาร ที่ 11 กันยายน 2561 | เชษฐา พรภัทรยุทธ | Hits:115

ผอ.เขต นิเทศฯ ตรวจเยี่ยม โรงเรียนวัดบ้านเหมือง

นายเปรม คำวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ออกตรวจเยี่ยม นิเทศฯ โรงเรียนวัดบ้านเหมือง วันที่ 7 กันยายน 2561.......(ชิษณุพงศ์...ภาพ/ศรัณยู,เชษฐา...ข่าว)               ...

อ่านต่อ...

ผอ.เขต นิเทศฯ ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์และโรงเรียนบ้านปากสาน

วันอังคาร ที่ 11 กันยายน 2561 | เชษฐา พรภัทรยุทธ | Hits:92

ผอ.เขต นิเทศฯ ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์และโรงเรียนบ้านปากสาน

นายเปรม คำวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ออกตรวจเยี่ยม นิเทศฯ โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์และโรงเรียนบ้านปากสาน วันที่ 6 กันยายน 2561.......(ชิษณุพงศ์...ภาพ/ศรัณยู,เชษฐา...ข่าว)               ...

อ่านต่อ...

ผอ.เขต นิเทศฯ ตรวจเยี่ยม โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก

วันพฤหัสบดี ที่ 6 กันยายน 2561 | เชษฐา พรภัทรยุทธ | Hits:138

ผอ.เขต นิเทศฯ ตรวจเยี่ยม โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก

นายเปรม คำวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ออกตรวจเยี่ยม นิเทศฯ โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารี) วันที่ 6 กันยายน2561.......(ชิษณุพงศ์...ภาพ/ศรัณยู,เชษฐา...ข่าว)               ...

อ่านต่อ...

ผอ.เขต นิเทศฯ ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านทับผึ้ง

วันอังคาร ที่ 4 กันยายน 2561 | เชษฐา พรภัทรยุทธ | Hits:134

ผอ.เขต นิเทศฯ ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านทับผึ้ง

นายเปรม คำวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ออกตรวจเยี่ยม นิเทศฯ โรงเรียนบ้านบ้านทับผึ้ง วันที่ 4 กันยายน 2561.......(ชิษณุพงศ์...ภาพ/ศรัณยู,เชษฐา...ข่าว)               ...

อ่านต่อ...

ผอ.เขต นิเทศฯ ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านท่ามักกะสัง โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน โรงเรียนบ้านราวต้นจันทร์แล…

วันจันทร์ ที่ 3 กันยายน 2561 | เชษฐา พรภัทรยุทธ | Hits:141

ผอ.เขต นิเทศฯ ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านท่ามักกะสัง โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน โรงเรียนบ้านราวต้นจันทร์และโรงเรียนบ้านวังไฟใหม้

นายเปรม คำวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ออกตรวจเยี่ยม นิเทศฯ โรงเรียนบ้านท่ามักกะสัง โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน โรงเรียนบ้านราวต้นจันทร์และโรงเรียนบ้านวังไฟใหม้ วันที่ 3 กันยายน2561.......(ชิษณุพงศ์...ภาพ/ศรัณยู,เ...

อ่านต่อ...

ผอ.เขต นิเทศฯ ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านดอนจันทร์

วันจันทร์ ที่ 3 กันยายน 2561 | เชษฐา พรภัทรยุทธ | Hits:147

ผอ.เขต นิเทศฯ ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านดอนจันทร์

นายเปรม คำวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ออกตรวจเยี่ยม นิเทศฯ โรงเรียนบ้านดอนจันทร์ วันที่ 31 สิงหาคม 2561.......(ชิษณุพงศ์...ภาพ/ศรัณยู,เชษฐา...ข่าว)                ...

อ่านต่อ...

ผอ.เขต นิเทศฯ ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านป่าคา โรงเรียนบ้านห้วยหยวกและโรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ

วันจันทร์ ที่ 3 กันยายน 2561 | เชษฐา พรภัทรยุทธ | Hits:145

ผอ.เขต นิเทศฯ ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านป่าคา โรงเรียนบ้านห้วยหยวกและโรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ

นายเปรม คำวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ออกตรวจเยี่ยม นิเทศฯ โรงเรียนบ้านป่าคา โรงเรียนบ้านห้วยหยวกและโรงเรียนบ้านแม่ท่าแพวันที่ 29 สิงหาคม 2561.......(ชิษณุพงศ์...ภาพ/ศรัณยู,เชษฐา...ข่าว)               ...

อ่านต่อ...

ผอ.เขต นิเทศฯ ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านไม้งามและโรงเรียนวัดปากน้ำ

วันอังคาร ที่ 28 สิงหาคม 2561 | เชษฐา พรภัทรยุทธ | Hits:147

ผอ.เขต นิเทศฯ ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านไม้งามและโรงเรียนวัดปากน้ำ

นายเปรม คำวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ออกตรวจเยี่ยม นิเทศฯ โรงเรียนบ้านไม้งามและโรงเรียนวัดปากน้ำ ในช่วงเช้า วันที่ 28 สิงหาคม 2561.......(ชิษณุพงศ์...ภาพ/ศรัณยู,เชษฐา...ข่าว)               ...

อ่านต่อ...

ผอ.เขต นิเทศฯ ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านนาพงและโรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์งาม

วันจันทร์ ที่ 27 สิงหาคม 2561 | เชษฐา พรภัทรยุทธ | Hits:212

ผอ.เขต นิเทศฯ ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านนาพงและโรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์งาม

นายเปรม คำวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ออกตรวจเยี่ยม นิเทศฯ โรงเรียนบ้านนาพงและโรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์งาม ในช่วงเช้า วันที่ 27 สิงหาคม 2561.......(ชิษณุพงศ์...ภาพ/ศรัณยู,เชษฐา...ข่าว)               ...

อ่านต่อ...

 

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
Prev Next

โรงเรียนมิตรภาพที่ 38 Best practice การจัดการศึกษาปฐมวัยดีเด่น

วันศุกร์ ที่ 28 กันยายน 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:164

โรงเรียนมิตรภาพที่ 38 Best practice การจัดการศึกษาปฐมวัยดีเด่น

โรงเรียนมิตรภาพที่ 38 Best practice การจัดการศึกษาปฐมวัยดีเด่น.........โรงเรียนมิตรภาพที่ 38 (บ้านหนองเรียง) อำเภอสวรรคโลก มี นายประวิทย์  เรืองเดช  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (Best practice)  ระดับดีเด่...

อ่านต่อ...

สำนักงานลูกเสือดีเด่น ระดับประเทศ

วันพุธ ที่ 26 กันยายน 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:126

สำนักงานลูกเสือดีเด่น ระดับประเทศ

สำนักงานลูกเสือดีเด่น............นายเปรม  คำวัฒนา  ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 รับโล่รางวัลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีกิจกรรมลูกเสือดีเด่น 1 ใน 10 เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดย ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร เ...

อ่านต่อ...

โรงเรียนโครงงานคุณธรรมดีเยี่ยม

วันอังคาร ที่ 18 กันยายน 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:117

โรงเรียนโครงงานคุณธรรมดีเยี่ยม

โครงงานคุณธรรมดีเยี่ยม............นักเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล) สังกัด สพป.สุโขทัย เขต 2 รับมอบโล่เกียรติคุณ ชนะเลิศระดับดีเยี่ยม รางวัลโครงงานคุณธรรมสร้างสรรค์คนดี โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี 2561 ระดับเขตตรวจราชการที่ 17  จ...

อ่านต่อ...

โรงเรียนคุณธรรมดีเยี่ยม

วันอังคาร ที่ 18 กันยายน 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:111

โรงเรียนคุณธรรมดีเยี่ยม

โล่รางวัลโรงเรียนคุณธรรมดีเยี่ยม.................ตัวแทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) รับโล่เกียรติคุณ รางวัลชนะเลิศระดับดีเยี่ยม โครงงานคุณธรรมสร้างสรรค์คนดี โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว ระดับเขตตร...

อ่านต่อ...

รางวัลนวัตกรรมด้านการเรียนการสอน

วันอังคาร ที่ 18 กันยายน 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:85

รางวัลนวัตกรรมด้านการเรียนการสอน

โล่เกียรติคุณนวัตกรรมด้านการเรียนการสอน.........นางวรรณรัตน์  จอนคำ  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) อำเภอศรีนคร  สังกัด สพป.สุโขทัย เขต 2 รับโล่เกียรติคุณ รางวัลรองชนะเลิศระดับดี ด้านนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีด้านการเรียนการสอนโคร...

อ่านต่อ...

ผู้บริหารด้านนวัตกรรมยอดเยี่ยม

วันอังคาร ที่ 18 กันยายน 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:77

ผู้บริหารด้านนวัตกรรมยอดเยี่ยม

ผู้บริหารด้านนวัตกรรมยอดเยี่ยม.........นายสาธิต  มากมี  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) อำเภอศรีนคร สังกัด สพป.สุโขทัย เขต 2  รับโล่เกียรติคุณรางวัลชนะเลิศระดับดีเยี่ยม นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีด้านการบริหาร โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ...

อ่านต่อ...

โรงเรียนบ้านป่ากล้วย โรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ ระดับประเทศ

วันอาทิตย์ ที่ 9 กันยายน 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:139

โรงเรียนบ้านป่ากล้วย โรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ ระดับประเทศ

โล่รางวัลโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์...........โรงเรียนบ้านป่ากล้วย  อำเภอศรีสัชนาลัย  สังกัด สพป.สุโขทัย เขต 2 รับโล่รางวัลโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ ประจำปี 2561 ซึ่งเป็น 1 ใน 9 โรงเรียนทั่วประเทศ  จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรร...

อ่านต่อ...

เด็กและเยาวชนดีเด่นด้านดนตรีไทย โรงเรียนบ้านป่ากล้วย

วันอาทิตย์ ที่ 9 กันยายน 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:130

เด็กและเยาวชนดีเด่นด้านดนตรีไทย โรงเรียนบ้านป่ากล้วย

เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย โรงเรียนบ้านป่ากล้วย...........นางสาวภัทราภรณ์  ดีเจริญ  อายุ 15 ปี  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย อำเภอศรีสัชนาลัย สพป.สุโขทัย เขต 2 รับโล่และเกียรติบัตรรางวัลเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย  1 ใน 4 คน ข...

อ่านต่อ...

ครูดี ศรี สพฐ.

วันพุธ ที่ 5 กันยายน 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:384

ครูดี ศรี สพฐ.

ครูดี ศรี สพฐ. .............. นายสุขุม  เทียนสุข  ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนบ้านป่ากล้วย อำเภอศรีสัชนาลัย  ได้รับคัดเลือกให้เป็น ครูดี ศรี สพฐ. ในสังกัด สพป.สุโขทัย เขต 2  ประจำปี 2561 โดย สพฐ. มอบหมายเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้คัดเลือกเพื่อจ...

อ่านต่อ...

ครูเก่งโรงเรียนมิตรภาพที่ 38 (บ้านหนองเรียง)

วันพุธ ที่ 8 สิงหาคม 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:367

ครูเก่งโรงเรียนมิตรภาพที่ 38 (บ้านหนองเรียง)

ครูเก่งมิตรภาพที่ 38.......นางสาวจินตนา  ชูไว  อายุ  25  ปี  พนักงานราชการ โรงเรียนมิตรภาพที่ 38 (บ้านหนองเรียง) ปฏิบัติหน้าที่สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4,5 และ 6 ในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง ประเภทครูทั่วไป ในการประกวดเรื่องเ...

อ่านต่อ...

ศึกษานิเทศก์รางวัลระดับประเทศ

วันศุกร์ ที่ 27 กรกฎาคม 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:256

ศึกษานิเทศก์รางวัลระดับประเทศ

ศึกษานิเทศก์รางวัลระดับประเทศ.......นางพจมาน   หาญกล้า  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  สังกัด  สพป.สุโขทัย เขต 2  รับโล่รางวัล และใบประกาศเกียรติบัตร รางวัลระดับชมเชย โครงการคัดเลือกการดำเนินงานที่ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ กลุ่มสาระ...

อ่านต่อ...

เด็กเก่งโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง

วันอังคาร ที่ 24 กรกฎาคม 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:262

เด็กเก่งโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง

เด็กเก่งอนุบาลศรีสำโรง.......เด็กหญิงกนกพิชญ์  ชัยวิเศษ  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง  รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-6 ในการแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์...

อ่านต่อ...

เด็กเก่งโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา

วันพุธ ที่ 27 มิถุนายน 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:325

เด็กเก่งโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา

เด็กเก่งโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา........เด็กหญิงมนัสนันท์  มิ่งเมือง  (ซ้ายมือ)  และ  เด็กหญิงศรสวรรค์  เหมพิทักษ์ (ขวามือ)  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา  คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ รองชนะเลิศอันดับ 2 ตามลำดับ ในการ...

อ่านต่อ...

เด็กดีโรงเรียนบ้านโซกม่วง

วันศุกร์ ที่ 15 มิถุนายน 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:374

เด็กดีโรงเรียนบ้านโซกม่วง

เด็กดีโรงเรียนบ้านโซกม่วง........เด็กชายเดชาธร  มัสการ  และ  เด็กชายณัฐวุฒิ  ไสยางค์  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านโซกม่วง  อำเภอทุ่งเสลี่ยม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ทำความดี โดยเก็บเงินทุนการศึกษาขอ...

อ่านต่อ...

เด็กดีโรงเรียนบ้านห้วยไคร้

วันศุกร์ ที่ 15 มิถุนายน 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:269

เด็กดีโรงเรียนบ้านห้วยไคร้

เด็กดีโรงเรียนบ้านห้วยไคร้.........เด็กหญิงวิไลพร   สุทธิผุย   นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้  อำเภอศรีสัชนาลัย  สังกัด สพป.สุโขทัย เขต 2 ทำความดีโดยเก็บเงินได้จำนวนหนึ่งในวันที่มาแข่งขันโครงการรักษ์ภาษาไทย ณ สนามแข่งขันโรง...

อ่านต่อ...

เด็กดีห้วยไคร้

วันพฤหัสบดี ที่ 15 มีนาคม 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:537

เด็กดีห้วยไคร้

เด็กดีห้วยไคร้.....เด็กชายวุฒิชัย  อินคำ  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้  อำเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2561  จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  โดย  นายเปรม  คำวัฒนา  ผู้อำนวยการ...

อ่านต่อ...

เด็กดีโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์

วันอังคาร ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:929

เด็กดีโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์

  เด็กหญิงศิริยา  บุรี นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์  อำเภอศรีสัชนาลัย บิดา  นายภูบดินทร์  บุรี   มารดา  นางสาวจริยา  ยงยุทธ์ ครูประจำชั้น   นางสาวนภาพร  แควน้อย ผู้บริหารโรงเรียน  นายอุเทน  นะมิตร การทำความดี....เก็บ...

อ่านต่อ...

เด็กทำความดี

วันศุกร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:711

เด็กทำความดี

เด็กทำความดี......เด็กหญิงณัฐริกา  ขาวหนู  เด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง) เก็บเงินได้ จำนวน 500 บาท  นำไปมอบให้คุณครู เพื่อตามหาเจ้าของ ซึ่งเป็นที่น่าชื่นชมและยกย่อง เป็นตัวอย่างที่ดี ต้องขอขอบคุณครูประจำชั้...

อ่านต่อ...

ที่ 2 ตัวแทนทีมภาคเหนือ วิ่ง 31 ขา

วันพฤหัสบดี ที่ 28 ธันวาคม 2560 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:829

ที่ 2 ตัวแทนทีมภาคเหนือ วิ่ง 31 ขา

ที่ 2 ตัวแทนทีมภาคเหนือ วิ่ง 31 ขา........เมื่อวันพุธที่ 27 ธ.ค.2560  นายเปรม  คำวัฒนา  ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2  พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่มอบใบประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับทีมนักกีฬา "สพฐ.-เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง ...

อ่านต่อ...

รางวัลชนะเลิศกีฬาวู๊ดบอล

วันพฤหัสบดี ที่ 28 ธันวาคม 2560 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:809

รางวัลชนะเลิศกีฬาวู๊ดบอล

รางวัลชนะเลิศ กีฬาวู๊ดบอล.....เมื่อวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560  นายเปรม  คำวัฒนา  ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 พร้อมคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติในนามเขตพื้นที่ให้กับ ทีมนักกีฬาวู๊ดบอลของโรงเรียนบ้านวังพิกุล อำเภ...

อ่านต่อ...

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
Prev Next

การแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำวันที่ 18 พ.ย.2561

วันอาทิตย์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:36

การแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำวันที่ 18 พ.ย.2561

การแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำวันที่ 18 พ.ย.2561.............การแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 สพป.สุโขทัย เขต 2 ประจำวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งเป็นวันที่สองของการแข่งขัน โดยมีการแข่งขันกีฬา 4 ประเภทกีฬา ทั้งระดับชั้นประถมศึกษา อายุไม่เก...

อ่านต่อ...

กิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำวันที่ 17 พ.ย.2561

วันอาทิตย์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:45

กิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำวันที่ 17 พ.ย.2561

กิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียน วันที่ 17 พ.ย.2561............กิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปีการ 2561 ประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 จำนวน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ในระดับประถมศึกษาอายุไม่เกิน 12 ปี และระดับมัธยมศึกษาตอน...

อ่านต่อ...

รับมอบสนามเด็กเล่นและโดม

วันอาทิตย์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:20

รับมอบสนามเด็กเล่นและโดม

พิธีมอบโดมและสนามเด็กเล่นโรงเรียนมิตรสัมพันธ์......เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 นายวิรัช  พัฒนพิเชียร  รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 เป็นผู้แทนรับมอบสนามเด็กเล่น , โดมพร้อมเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น และโรงจอดรถนักเรียน จาก ดร.ทวีศักดิ์  บรรลิอสินธุ...

อ่านต่อ...

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

วันอาทิตย์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:31

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561.......เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562  สพป.สุโขทัย เขต 2 เปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อจัดการแข่งขันทีมตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา เข้าแข่งขันระดับจังหวัดสุโขทัย โดยจ...

อ่านต่อ...

จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันศุกร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:19

จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2562....สพป.สุโขทัย เขต 2 โดยกลุ่มนโยบายและแผน  นำโดย  นายเปรม  คำวัฒนา  ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 ร่วมกับคณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุม 2 สพป.สุโขทัย เขต 2.......(มณี...

อ่านต่อ...

ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.

วันพฤหัสบดี ที่ 8 พฤศจิกายน 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:50

ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.

ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ............. สพป.สุโขทัย เขต 2 โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องประชุม 1 สพป.สุโขทัย เขต 2.....(มณีวรรณ...ภาพ/ข่าว) ...

อ่านต่อ...

จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันพฤหัสบดี ที่ 8 พฤศจิกายน 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:32

จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

จัดทำแผนปฏิบัติการ ปี 2562.......เมื่อวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561  สพป.สุโขทัย เขต 2 โดยกลุ่มนโยบายและแผน นำโดย  นายเปรม  คำวัฒนา  ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติคณะกรรมการในการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักงานเ...

อ่านต่อ...

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

วันพฤหัสบดี ที่ 8 พฤศจิกายน 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:40

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ..........สพป.สุโขทัย เขต 2 โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา อบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่การมีงานทำ (English for work) ให้กับครูผู้รับผิดชอบสาระต่างประเทศ  ณ ห้องประชุม 2 สพป.สุโขทัย เขต 2...(มณีวรรณ...

อ่านต่อ...

ประชุมวางแผนการจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬา สพฐ.เกมส์ 2018

วันอังคาร ที่ 6 พฤศจิกายน 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:58

ประชุมวางแผนการจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬา สพฐ.เกมส์ 2018

ประชุมวางแผนมหกรรมกีฬา สพฐ.เกมส์...........สพป.สุโขทัย เขต 1 , 2 , สพม.38  และ ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสุโขทัย นำโดย นายเปรม  คำวัฒนา  ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 , นายพยอม  วงษ์พูล  ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 และ นายวรินทร์  ชำนาญผา  รอง ผอ.สพม.38 พร้อมด้วยตั...

อ่านต่อ...

ศึกษาดูงานการบริหารจัดการด้านศิลปหัตถกรรมนักเรียน

วันจันทร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:52

ศึกษาดูงานการบริหารจัดการด้านศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ศึกษาดูงานการบริหารจัดการด้านศิลปหัตถกรรมนักเรียน........นายเปรม  คำวัฒนา  ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 นำคณะตัวแทนผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสังกัด ร่วมศึกษาดูงานและการถอดประสบการณ์ ในการบริหารจัดการในการเป็นเจ้าภาพการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกร...

อ่านต่อ...

ร่วมพิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช

วันอังคาร ที่ 23 ตุลาคม 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:66

ร่วมพิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช

ร่วมพิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช.......เมื่อวันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561 นายเปรม  คำวัฒนา  ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยกิจกรรมภาคเช้าพิธีสงฆ์ และการตักบาต...

อ่านต่อ...

ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

วันจันทร์ ที่ 22 ตุลาคม 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:52

ร่วมกิจกรรมจิตอาสา &quot;เราทำความดี ด้วยหัวใจ&quot;

ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"........เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561  นายเปรม  คำวัฒนา  ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 นำคณะเจ้าหน้าที่และบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมิน...

อ่านต่อ...

แสดงความยินดี

วันพุธ ที่ 17 ตุลาคม 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:88

แสดงความยินดี

แสดงความยินดี.......นายเปรม  คำวัฒนา  ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 พร้อมคณะบุคลากรในสังกัด ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ  นายไมตรี  ไตรติลานันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ย้ายมารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย และ นายสุมิตร  เกิดกล่ำ รองผู้ว่า...

อ่านต่อ...

ร่วมพิธีน้อมรำลึก 13 ตุลาคม

วันอังคาร ที่ 16 ตุลาคม 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:77

ร่วมพิธีน้อมรำลึก 13 ตุลาคม

ร่วมพิธีน้อมรำลึก 13 ตุลาคม....... เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 นายเปรม  คำวัฒนา  ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 และ นายวิรัช  พัฒนพิเชียร  รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 นำคณะข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครู ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร...

อ่านต่อ...

ชมรมฟุตบอลเราและนาย มอบเงินรายได้เข้ากองทุนการศึกษาฯ

วันพุธ ที่ 10 ตุลาคม 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:113

ชมรมฟุตบอลเราและนาย มอบเงินรายได้เข้ากองทุนการศึกษาฯ

ชมรมฟุตบอลมอบเงินเข้ากองทุนเด็กพิการฯ........ชมรมฟุตบอลเราและนาย นำโดย  นายธนพงศ์  บุญเรือง  นายอำเภอศรีสำโรง ซึ่งมี  นายสุชาติ  มั่นอ่วม ประธานชมรม ร่วมกับแขวงการทางจังหวัดสุโขทัย มอบเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันฟุตบอลนักพิเศษ เข้ากองทุนสวัสดิการเ...

อ่านต่อ...

ตักบาตร เดือนตุลาคม 2561

วันพุธ ที่ 10 ตุลาคม 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:57

ตักบาตร เดือนตุลาคม 2561

ตักบาตร เดือนตุลาคม 2561........เมื่อวันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 นายเปรม  คำวัฒนา  ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 และ นายวิรัช  พัฒนพิเชียร  รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 คำคณะบุคลากรในสังกัด ร่วมกับชมรมจิตอาสา สพป.สุโขทัย เขต 2 ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ตามโครงการต...

อ่านต่อ...

ประชุมเชิงปฏิบัติการครูบรรจุใหม่

วันพุธ ที่ 10 ตุลาคม 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:84

ประชุมเชิงปฏิบัติการครูบรรจุใหม่

ประชุมปฏิบัติการครูบรรจุใหม่.......เมื่อวันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในสังกัด สพป.สุโขทัย เ...

อ่านต่อ...

พิธีเปิดกีฬาเครือข่ายโรงเรียนเบญจมาศ

วันอังคาร ที่ 9 ตุลาคม 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:85

พิธีเปิดกีฬาเครือข่ายโรงเรียนเบญจมาศ

พิธีเปิดกีฬาเครือข่ายเบญจมาศ.........เมื่อวันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561  นายวิรัช  พัฒนพิเชียร  รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปี 2561 ของโรงเรียนในเครือข่ายเบญจมาศ อำเภอศรีสำโรง ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลศรึสำโรง...

อ่านต่อ...

ร่วมพิธีมอบบ้าน แก้วบุรี

วันจันทร์ ที่ 8 ตุลาคม 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:71

ร่วมพิธีมอบบ้าน แก้วบุรี

ร่วมพิธีมอบบ้านแก้วบุรี...........นายเปรม  คำวัฒนา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) สุโขทัย เขต 2 พร้อมคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมพิธีมอบบ้านแก้วบุรี ให้กับ 1.นายตะวัน  แก้วบุรี  อายุ 16 ปี กำลังศึกษาที่ศูน...

อ่านต่อ...

มอบทุนการศึกษา

วันเสาร์ ที่ 6 ตุลาคม 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:82

มอบทุนการศึกษา

มอบทุนการศึกษา........นายเปรม  คำวัฒนา  ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 มอบหมายให้  น.ส.ปราณี  เพ็งจันทา  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และ นางนรินทร์  กรายทอง  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน และมอบทุนการศึกษา เงินทุนสวัสดิการเด็กพิ...

อ่านต่อ...

รายงานตัวบรรจุเข้ารับราชการครู

วันจันทร์ ที่ 1 ตุลาคม 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:189

รายงานตัวบรรจุเข้ารับราชการครู

รายงานตัวบรรจุเข้ารับราชการ........เมื่อวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 บุคคลผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าบรรจุรับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ได้เข้ารายงานตัวเพื่อรับการแต่งตั้งเข้าปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนในสังกัด สพป.สุโขทั...

อ่านต่อ...

มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ (3)

วันอังคาร ที่ 25 กันยายน 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:151

มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ (3)

มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ...............สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 นำโดย นายเปรม  คำวัฒนา  ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 ร่วมกับโรงเรียนในสังกัด จัดกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเ...

อ่านต่อ...

มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ (2)

วันอังคาร ที่ 25 กันยายน 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:153

มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ (2)

มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ.........สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 นำโดย  นายเปรม  คำวัฒนา  ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 ร่วมกับโรงเรียนในสังกัด จัดกิจกรรมแข่งขันทางวิชาการ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี...

อ่านต่อ...

มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ (1)

วันอังคาร ที่ 25 กันยายน 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:105

มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ (1)

มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ........สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 นำโดย  นายเปรม  คำวัฒนา  ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 ร่วมกับโรงเรียนในสังกัด จัดกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโล...

อ่านต่อ...

ประชุมก่อนเกษียณ ประจำปี 2561

วันพฤหัสบดี ที่ 20 กันยายน 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:335

ประชุมก่อนเกษียณ ประจำปี 2561

ประชุมก่อนเกษียณ........เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 โดยกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการประชุมข้าราชารครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนเกษียณ ประจำปี 2561 ในสังกัด เพื่อสร้างความรู้ควา...

อ่านต่อ...

พัฒนารูปแบบการวัดและประเมินผล

วันพุธ ที่ 19 กันยายน 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:191

พัฒนารูปแบบการวัดและประเมินผล

พัฒนาการวัดและประเมินผล.........สพป.สุโขทัย เขต 2  โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา อบรมพัฒนาการกำหนดรูปแบบการวัดและประเมินผลสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อเป็นการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลของทุกโรงเรียนในสังกัด โดยได้รับเกียรติจาก ...

อ่านต่อ...

มาตรการบริหารขยะมูลฝอย

วันศุกร์ ที่ 14 กันยายน 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:107

มาตรการบริหารขยะมูลฝอย

มาตรการบริหารขยะมูลฝอย.....สพป.สุโขทัย เขต 2  ดำเนินโครงการส่งเสริมสถานศึกษาเพื่อพัฒนาให้เป็นไปตามมาตรการการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ของเสี่ยงอันตราย และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ประจำปี 2561 โดยการอบรมสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน ณ ห้องประ...

อ่านต่อ...

อบรมเทคนิคการคัดเลขเร็ว รุ่นที่ 2

วันจันทร์ ที่ 10 กันยายน 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:128

อบรมเทคนิคการคัดเลขเร็ว รุ่นที่ 2

เวทคณิต รุ่นที่ 2 .........สพป.สุโขทัย เขต 2 โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคคิดเลขเร็ว (เวทคณิต) รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 9-10 ก.ย.2561 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคิดเลขเร็ว(เวทคณิต) โดยได้...

อ่านต่อ...

โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงเรียน

วันจันทร์ ที่ 10 กันยายน 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:111

โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงเรียน

พัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงเรียน.........เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561  สพป.สุโขทัย เขต 2 ดำเนินโครงการพัฒนาโรงเรียนโดยผู้นำหมู่บ้าน ประชาชน บ้านบึงงาม ร่วมกับนักการภารโรง โรงเรียนอำเภอศรีนคร และ ครู  นักเรียน โรงเรียนบ้านบึงงาม ร่วมกันพัฒนาสภาพแวดล้อม และสภา...

อ่านต่อ...

ทักษะและทบทวนกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด

วันอาทิตย์ ที่ 9 กันยายน 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:190

ทักษะและทบทวนกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด

  อบรมทักษะและทบทวนกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด............เมื่อวันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 สพป.สุโขทัย เขต 2 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ดำเนินโครงการบูรณาการลูกเสือดี ยุวกาชาดเด่น เสริมสร้างเด็กดีมีคุณธรรมให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา...

อ่านต่อ...

อบรมเทคนิคการคัดเลขเร็ว รุ่นที่ 1

วันอาทิตย์ ที่ 9 กันยายน 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:145

อบรมเทคนิคการคัดเลขเร็ว รุ่นที่ 1

เวทคณิต  รุ่นที่ 1 ...........สพป.สุโขทัย เขต 2 โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการคิดเลขเร็ว (เวทคณิต) ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคิดเลขเร็ว (เวทคณิต) ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึก...

อ่านต่อ...

ถอดบทเรียนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

วันพฤหัสบดี ที่ 6 กันยายน 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:136

ถอดบทเรียนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

ถอดบทเรียน........สพป.สุโขทัย เขต 2 โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประชุมปฏิบัติการถอดบทเรียน โครงการเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยการสร้างเครือข่ายครูภาษาอังกฤษ(English Boot Camp Network) ณ ห้องประชุม ...

อ่านต่อ...

รับคณะศึกษาดูงาน สพป.เพชรบุรี เขต 2

วันพุธ ที่ 5 กันยายน 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:103

รับคณะศึกษาดูงาน สพป.เพชรบุรี เขต 2

รับคณะศึกษาดูงาน สพป.เพชรบุรี เขต 2...............สพป.สุโขทัย เขต 2 นำโดย นายเปรม  คำวัฒนา  ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ และอำนวยการความสะดวกและให้บริการข้อมูลกระบวนการทำงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ระดับเขตพื้นที่การศ...

อ่านต่อ...

อบรมพัฒนานักเรียนแกนนำประชาธิปไตย(ค่ายสภานักเรียน)

วันพุธ ที่ 5 กันยายน 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:131

อบรมพัฒนานักเรียนแกนนำประชาธิปไตย(ค่ายสภานักเรียน)

อบรมพัฒนานักเรียนแกนนำประชาธิปไตย(ค่ายสภานักเรียน)..........สพป.สุโขทัย เขต 2 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ดำเนินการอบรมพัฒนานักเรียนแกนนำประชาธปไตย (ค่ายสภานักเรียน) และดำเนินการเลือกตั้งสภานักเรียนตามกระบวนการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย โดยคณะ...

อ่านต่อ...

การพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้เด็กพิเศษ 9 ประเภท

วันพุธ ที่ 5 กันยายน 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:94

การพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้เด็กพิเศษ 9 ประเภท

การพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้เด็กพิเศษ 9 ประเภท.........สพป.สุโขทัย เขต 2 โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดอบรมตามโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้ สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 9 ประเภท ให้กับครูผู้ร...

อ่านต่อ...

อบรมการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning)

วันพุธ ที่ 5 กันยายน 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:103

อบรมการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning)

อบรมการเรียนการสอนเชิงรุก (Active  Learning)..............สพป.สุโขทัย เขต 2 โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดอบรมตามโครงการ ประชุมการปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) สำหรับครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา...

อ่านต่อ...

รับชมการประชุม ผอ.สพท.ทางไกล รูปแบบ DLTV

วันพุธ ที่ 5 กันยายน 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:99

รับชมการประชุม ผอ.สพท.ทางไกล รูปแบบ DLTV

ประชุมทางไกล รูปแบบ NEW DLTV...........คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ร่วมรับชมการประชุมทางไกลผ่านดาวเทียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ในรูปแบบ "NEW DLTV" เมื่อวันท...

อ่านต่อ...

เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

วันพุธ ที่ 5 กันยายน 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:100

เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม.........สพป.สุโขทัย เขต 2 โดย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา อบรมปฏิบัติการถอดบทเรียน (Best Practice) โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก  นายวิรัช  พัฒนพิเชียร  รอง ผ...

อ่านต่อ...

รับมอบเงินสนับสนุนสร้างอาคารโรงอาหาร

วันศุกร์ ที่ 24 สิงหาคม 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:148

รับมอบเงินสนับสนุนสร้างอาคารโรงอาหาร

รับมอบเงินสนับสนุนสร้างอาคารโรงอาหาร..........นายวิรัช  พัฒนพิเชียร   รอง ผอ.สพป.สุโขทัย  เขต 2 และ นายณรงค์  วันทา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโซกม่วง  อำเภอทุ่งเสลี่ยม  รับมอบเงินสนับสนุนสร้างอาคารโรงอาหารมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ โครงการอายิโนะโมะโต๊ะโภ...

อ่านต่อ...

อบรมระบบแนะนำสำรับอาหารด้วยโปรแกรม Thai school lunch

วันอังคาร ที่ 14 สิงหาคม 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:179

อบรมระบบแนะนำสำรับอาหารด้วยโปรแกรม Thai school lunch

อบรมระบบแนะนำสำรับอาหารด้วยโปรแกรม Thai school lunch.........สพป.สุโขทัย เขต 2 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา อบรมระบบแนะนำสำรับอาหารด้วยโปรแกรมระบบ Thai school lunch ให้กับข้าราชการครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ทุกโรงเรียน...

อ่านต่อ...

ร่วมพิธีวันแม่แห่งชาติ ปี 2561

วันอังคาร ที่ 14 สิงหาคม 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:165

ร่วมพิธีวันแม่แห่งชาติ ปี 2561

ร่วมพิธีวันแม่แห่งชาติ...........เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561 นายเปรม  คำวัฒนา  ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 นำคณะบุคลากรในสังกัดร่วมพิธีเฉลิมพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ...

อ่านต่อ...

ติดตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

วันเสาร์ ที่ 11 สิงหาคม 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:238

ติดตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

ติดตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้......สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. โดย นายนริศว์  ปรารมย์  และ นายไชยา  อินทะเสน ได้มาติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Leaning และ โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน...

อ่านต่อ...

สพป.ตาก เขต 1 ศึกษาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

วันเสาร์ ที่ 11 สิงหาคม 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:152

สพป.ตาก เขต 1 ศึกษาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

สพป.ตาก เขต 1 ศึกษาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน..............นางสาวมนิดา  อดิศัยสกุล  ผอ.สพป.ตาก เขต 1 นำคณะข้าราชการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และ ตัวแทนข้าราชการครูและผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ศึกษาดูงานการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนข...

อ่านต่อ...

ประตูน้ำ ประตูป่า ของดีแห่งขุนเขา

วันอังคาร ที่ 7 สิงหาคม 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:155

ประตูน้ำ ประตูป่า ของดีแห่งขุนเขา

ประตูน้ำ ประตูป่า ของดีแห่งขุนเขา.......นายวิรัช  พัฒนพิเชียร  รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2  พร้อมด้วยบุคลากรและคณะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ร่วมงานประตูน้ำ ประตูป่า ของดีแห่งขุนเขา ครั้งที่ 2 ณ อาคารอเนกประสงค์ บริเวณวนอุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย (ป่าคา...

อ่านต่อ...

อบรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย รุ่นที่ 2

วันอังคาร ที่ 7 สิงหาคม 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:139

อบรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย รุ่นที่ 2

อบรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย รุ่นที่ 2............สพป.สุโขทัย เขต 2 โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา อบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย (บูรณาการ) สำหรับครูปฐมวัย ในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการรุ่นที่ 1-8  รุ่นที่...

อ่านต่อ...

พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลช่วยเหลือเด็กกลุ่มเสี่ยงและมีปัญหา

วันอังคาร ที่ 7 สิงหาคม 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:160

พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลช่วยเหลือเด็กกลุ่มเสี่ยงและมีปัญหา

พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลช่วยเหลือเด็กกลุ่มเสี่ยงและมีปัญหา.......สพป.สุโขทัย เขต 2  โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลช่วยเหลือเด็กกลุ่มเสี่ยงและมีปัญหา และการปฏิบัติตามภารกิจงานของศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือน...

อ่านต่อ...

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูมีวิทยฐานะ

วันอังคาร ที่ 7 สิงหาคม 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:121

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูมีวิทยฐานะ

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูมีวิทยฐานะ......สพป.สุโขทัย เขต 2 โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด และผ...

อ่านต่อ...

พัฒนาผู้อำนวยการโรงเรียน ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561

วันศุกร์ ที่ 3 สิงหาคม 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:151

พัฒนาผู้อำนวยการโรงเรียน ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561

พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา.......เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 สพป.สุโขทัย เขต 2 โดย กลุ่มอำนวยการ จัดประชุมเพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย.....(มณีวรร...

อ่านต่อ...

พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาการเป็นองค์กรคุณธรรม

วันศุกร์ ที่ 3 สิงหาคม 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:128

พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาการเป็นองค์กรคุณธรรม

โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ...............เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 ส.ค.2561 สพป.สุโขทัย เขต 2 โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดอบรมปฏิบัติการ พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรของ สพป.สุโขทัย เขต 2 เพื่อพัฒนาการเป็นองค์กรคุณธรรม สพฐ. ตามโครงก...

อ่านต่อ...

ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค.2561

วันอังคาร ที่ 31 กรกฎาคม 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:149

ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค.2561

ร่วมพิธี......เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 นายเปรม  คำวัฒนา  ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 นำคณะบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีวันมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและรำลึกใ...

อ่านต่อ...

โรงเรียนในสังกัดจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา

วันศุกร์ ที่ 27 กรกฎาคม 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:164

โรงเรียนในสังกัดจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา

แห่เทียนเข้าพรรษา........คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนต่าง ๆ  ในสังกัด สพป.สุโขทัย เขต 2 นำนักเรียนจัดกิจกรรมร่วมแห่เทียนจำนำพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2561 และนำไปถวายวัดในชุมชน เพื่อเป็นการปลูกฝังการทำความดี  การรักษาขน...

อ่านต่อ...

ถวายเทียนจำนำพรรษา

วันศุกร์ ที่ 27 กรกฎาคม 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:143

ถวายเทียนจำนำพรรษา

ถวายเทียนจำนำพรรษา.......นายเปรม  คำวัฒนา  ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 และ นายวิรัช  พัฒนพิเชียร  รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 นำคณะเจ้าหน้าที่และบุคลากรในสังกัด ร่วมแห่เทียนจำนำพรรษา เพื่อถวายวัดในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2561 พร้อมทั้งทอดผ้าป่าการกุศล ณ ...

อ่านต่อ...

การฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

วันพุธ ที่ 25 กรกฎาคม 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:188

การฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

การฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด........สพป.สุโขทัย เขต 2  จัดกิจกรรมฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ตามแผนบูรณาการป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ของนักเรียนโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเร...

อ่านต่อ...

พัฒนาครูผู้สอนและครูผู้ดูแลเด็กปฐมวัย

วันอังคาร ที่ 17 กรกฎาคม 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:242

พัฒนาครูผู้สอนและครูผู้ดูแลเด็กปฐมวัย

พัฒนาครูผู้สอนและครูผู้ดูแลเด็กปฐมวัย........สำนักงาน  ปปส.ภาค 6 ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 และ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย ดำเนินโครงการพัฒนาครูผู้สอนระดับปฐมวัยและครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อเสริมสร้างภู...

อ่านต่อ...

พัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

วันจันทร์ ที่ 16 กรกฎาคม 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:222

พัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

พัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.   .......สพป.สุโขทัย เขต 2 โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประชุมปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. : กิจกรรมโครงงานพัฒนาจริยคุณ โดยใช้โครงงานคุณธรรม" ตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ (มยส.) สำหรับตัวแทนข้าราชการค...

อ่านต่อ...

ค่ายทักษะชีวิต รวมพลังเด็กและเยาวชน

วันจันทร์ ที่ 9 กรกฎาคม 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:252

ค่ายทักษะชีวิต รวมพลังเด็กและเยาวชน

ค่ายทักษะชีวิต รวมพลังเด็กและเยาวชน............สพป.สุโขทัย เขต 2  จัดการค่ายทักษะชีวิตสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด ตามโครงการ ค่ายทักษะชีวิต รวมพลังเด็กและเยาวชน ระหว่างวันที่ 7-8 ก.ค.2561 โดยได้รับเกียรติจาก นายเปรม  คำวั...

อ่านต่อ...

ตักบาตร เดือน ก.ค.2561

วันจันทร์ ที่ 9 กรกฎาคม 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:209

ตักบาตร เดือน ก.ค.2561

ตักบาตร เดือน กรกฎาคม 2561.....เมื่อวันที่ 9 ก.ค.2561 นายเปรม  คำวัฒนา  ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 นำคณะข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ตามกิจกรรมของชมรมจิตอาสา สพป.สุโขทัย เขต 2 ตามโครงการ "ตักบาตรทุกเดือนช่วยเพื่อนผู้ยากไร้" ประ...

อ่านต่อ...

รับการประเมินเชิงประจักษ์โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศ

วันจันทร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:314

รับการประเมินเชิงประจักษ์โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศ

รับการประเมินโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศ.........โรงเรียนบ้านห้วยโป้  สพป.สุโขทัย เขต 2 รับการประเมินเชิงประจักษ์โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ  โดยมี  นายทรงวุฒิ  มะลิวัลย์ ผู้อำนวยการกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถม...

อ่านต่อ...

พิธีวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561

วันอาทิตย์ ที่ 1 กรกฎาคม 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:221

พิธีวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561

พิธีวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561........เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ซึ่งเป็นวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ  สพป.สุโขทัย เขต 2 ได้จัดให้มีกิจกรรมการเดินสวนสนาม เพื่อแสดงความเคารพและกล่าวทบทวนคำปฏิญาณต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ องค์พระประมุขคณะล...

อ่านต่อ...

รณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันอังคาร ที่ 26 มิถุนายน 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:210

รณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก

รณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก..............โรงเรียนต่าง ๆ ในสังกัด  สพป.สุโขทัย เขต 2  นำนักเรียนร่วมจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด สร้างความรับรู้ ความเข้าใจแก่ นักเรียน และประชาชน ให้เกิดความตระหนักรู้ และเข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังปัญหายาเ...

อ่านต่อ...

กลุ่มนิเทศติดตามฯ

แบบจองเข้าชมงาน สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ คลิ๊กที่นี่ สพป.สุโขทัย เขต 2 เดินหน้าประกันคุณภาพการจัดการศึกษา  ...

กลุ่มนโยบายและแผน

แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1  >>> บัญชีจัดสรรงบฯ รายโรงเรียน <<< ...แจ้งเรื่องขั้นตอนการปักหมุดแบบถูกวิธี    >>>ขั้นตอนการปักหมุด<<...

กลุ่มส่งเสริมฯ

“สพฐ. เกมส์” กำหนดการคัดเลือกในระดับเขต/จังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ (รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 16 ธันวาคม 2561) ใน 7 ประเภทกีฬา ฟุตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ บาสเก็ตบอล ฟุตซอล คีตะมวยไทย วิ่ง 31 ขา และกีฬาสำหรับนักเรียนพิการ  คลิ๊กระเบียบการแข่งขันกีฬาฟุตบ...

กลุ่มบริหารงานบุคคล

วีดีทัศน์การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน วิทยฐานะแนวใหม่(ว21-2560)และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง -มาตรฐานตำแหน่ง ช่วงที่ 1  คลิ๊กที่นี่... -มาตรฐานตำแหน่ง ช่วงที่ 2  คลิ๊กที่นี่... -มาตรฐานตำแหน่ง ช่วงที่ 3  คลิ๊ก...

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร

แผนพัฒนาตนเองของข้าราชการครู    คลิ๊กที่นี่ TEPE Online หลักสูตรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยก่อนแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ครู   คลิ๊กที่นี่หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็น วิทยฐานะชำนาญการ...

กลุ่มตรวจสอบภายใน

กฏบัตรการตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2  คลิ๊กที่นี่...  ...

กลุ่มการศึกษาทางไกลฯ (ICT)

แอพพลิเคชั่น DLTV สำหรับโทรศัพท์มือถือ / การปรับจาน Ku_Band เพื่อรับสัญญาณช่อง DLTV จากดาวเทียมไทยคม ข่าวสารจากกลุ่ม ICT ประจำเดือนสิงหาคม 2561 สพฐ. อบรมผู้บริหารระดับสูง-ที่ปรึกษา-ผู้เชี่ยวชาญ ขยายผล “NEW DLTV” โฉมใหม่ !!    คลังสื่อการเรียนรู...

กลุ่มบริหารการเงิน

พรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561   แจ้งแนวปฏิบัติในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ โครงการอบรมครูครบวงจร (เพิ่มเติม)  คู่มือการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตัวเอง    ...

กลุ่มอำนวยการ

รายชื่อเครือข่าย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2   คลิ๊กที่นี่... ...ประกาศ ขอความอนุเคาระห์ประชาสัมพันธ์การรรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง  คลิ๊กที่นี่... ...ประกาศ รณรงค์การแต่งกายย้อ...

 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังธาร
      [วันพฤหัสบดี, 25 ตุลาคม 2561 , เขียนโดย :: เชษฐา พรภัทรยุทธ] เข้าชม :: 199
 การเผยแพร่งบทดลองพร้อมรายละเอียดบัญชีสำคัญ ประจำเดือน กันยายน 2561
      [วันจันทร์, 08 ตุลาคม 2561 , เขียนโดย :: เชษฐา พรภัทรยุทธ] เข้าชม :: 63
 การเผยแพร่งบทดลองพร้อมรายละเอียดบัญชีสำคัญ ประจำเดือน สิงหาคม 2561
      [วันพฤหัสบดี, 06 กันยายน 2561 , เขียนโดย :: เชษฐา พรภัทรยุทธ] เข้าชม :: 87
 การเผยแพร่งบทดลองพร้อมรายละเอียดบัญชีสำคัญ ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
      [วันจันทร์, 06 สิงหาคม 2561 , เขียนโดย :: เชษฐา พรภัทรยุทธ] เข้าชม :: 102
 การเผยแพร่งบทดลองพร้อมรายละเอียดบัญชีสำคัญ ประจำเดือน มิถุนายน 2561
      [วันอังคาร, 10 กรกฎาคม 2561 , เขียนโดย :: เชษฐา พรภัทรยุทธ] เข้าชม :: 138

 สพฐ. อบรมผู้บริหารระดับสูง-ที่ปรึกษา-ผู้เชี่ยวชาญ ขยายผล “NEW DLTV” โฉมใหม่ !!
      [วันศุกร์, 17 สิงหาคม 2561 , เขียนโดย :: เชษฐา พรภัทรยุทธ] เข้าชม :: 91
 12 เหตุผลที่คุณควรเปลี่ยนมากิน “ข้าวไรซ์เบอร์รี่”
      [วันจันทร์, 12 กุมภาพันธ์ 2561 , เขียนโดย :: เชษฐา พรภัทรยุทธ] เข้าชม :: 590
 ขั้นตอนเข้าชมพระเมรุมาศ 2-30 พ.ย.60 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
      [วันพุธ, 08 พฤศจิกายน 2560 , เขียนโดย :: เชษฐา พรภัทรยุทธ] เข้าชม :: 755
 6 วิธีสร้างสรรค์ที่จะทำให้นักเรียนร่วมสะท้อนคิดในโรงเรียน : ประสบการณ์จากประเทศอังกฤษ
      [วันพุธ, 27 กันยายน 2560 , เขียนโดย :: เชษฐา พรภัทรยุทธ] เข้าชม :: 870
 เทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)
      [วันพุธ, 27 กันยายน 2560 , เขียนโดย :: เชษฐา พรภัทรยุทธ] เข้าชม :: 2060
 8 วิธีปรับโฉม “โรงเรียน” ใหม่ จัดอย่างไรให้เด็กเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
      [วันจันทร์, 26 ธันวาคม 2559 , เขียนโดย :: เชษฐา พรภัทรยุทธ] เข้าชม :: 1228
 สพฐ.แจ้ง 5 ขั้นตอน"ซ้ำชั้น"โรงเรียนทั่วประเทศ ต้องอ่านด่วน!
      [วันจันทร์, 26 ธันวาคม 2559 , เขียนโดย :: เชษฐา พรภัทรยุทธ] เข้าชม :: 1233
 รัฐเผย3แนวทางจัดงานปีใหม่ 60 “ความสามัคคี - เชิดชูสถาบัน”
      [วันจันทร์, 26 ธันวาคม 2559 , เขียนโดย :: เชษฐา พรภัทรยุทธ] เข้าชม :: 989

 การพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์โดยใช้การเล่นเกมส์ บ้านใหม่โพธิ์งาม
      [วันพุธ, 28 กุมภาพันธ์ 2561 , เขียนโดย :: เชษฐา พรภัทรยุทธ] เข้าชม :: 683

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2

126/1 ถนนจรดวิถีถ่อง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย รหัสไปรษณีย์ 64110
โทรศัพท์ 0-5564-1702 0-5564-4175-9 โทรสาร 0-5564-1297