สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2566)

ลำดับรหัส Smisโรงเรียนผู้บริหารประเภทการศึกษาตำบลอำเภอเครือข่ายครู/บุคลากรนักเรียน
164020001บ้านดงคู่นายอนันต์ แก้วเปี้ยขยายโอกาสดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง14206
264020002บ้านห้วยไคร้นายสมเกียรติ สุวรรณประสิทธิ์ขยายโอกาสดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง15154
364020003บ้านห้วยติ่งนายจรูญ สินาปันประถมศึกษาดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง567
464020004บ้านหนองบัวนายคนึง ศรีสวัสดิ์ประถมศึกษาท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไท454
564020005บ้านศาลาไก่ฟุบนายภูฤทธิ์ อิ่มเทศ ประถมศึกษาท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไท225
664020006บ้านลำโชคนายวิเชียร มุ้งอย่างประถมศึกษาบ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร337
764020007บ้านป่าคานายปริญญา แก้วบังเกิดประถมศึกษาบ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร448
864020008บ้านแม่ท่าแพนายนันทวัฒน์ เข็มทองขยายโอกาสบ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร17273
964020009บ้านห้วยหยวกนายณัฐสิทธิ์ มายะประถมศึกษาบ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร320
1064020010บ้านแก่งนายวรทัศน์ เพชรไชยประถมศึกษาบ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร11167
1164020011บ้านศรีสวรรค์นายวรทัศน์ เพชรไชย ประถมศึกษาบ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร10
1264020012บ้านปากคะยางนายมานพ หาญณรงค์ขยายโอกาสบ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร15256
1364020013บ้านตึกนายชาญวิทย์ แสงเงินประถมศึกษาบ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง11187
1464020014วัดภูนกนางเพ็ญ นรากรณ์ประถมศึกษาบ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง337
1564020015บ้านนาต้นจั่นนายพนม สุขหาประถมศึกษาบ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง377
1664020016บ้านหมอนสูงนายชาญวิทย์ แสงเงิน ประถมศึกษาบ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง06
1764020018บ้านดงย่าปานายวินัย เพชรแบนประถมศึกษาบ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง367
1864020019บ้านแม่คุนางสุภาภรณ์ ธนศิริพัชร์กุลประถมศึกษาบ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง555
1964020020บ้านห้วยตมนางแสงดาว เขตบรรพตประถมศึกษาบ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง351
2064020021บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)น.ส.วิสุทธิ์โฉม อบเชย ประถมศึกษาป่างิ้วศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม127
2164020022บ้านแม่รากน.ส.วิสุทธิ์โฉม อบเชย ประถมศึกษาป่างิ้วศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม330
2264020023บ้านทุ่งพล้อน.ส.วิสุทธิ์โฉม อบเชยประถมศึกษาป่างิ้วศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม886
2364020024บ้านดอยไก่เขี่ยน.ส.วิสุทธิ์โฉม อบเชย ประถมศึกษาป่างิ้วศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม240
2464020025วัดวังค่านายสำราญ จงอยู่เย็นประถมศึกษาป่างิ้วศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม12
2564020027บ้านแม่สำนางวชิราภรณ์ ช่างนาวาประถมศึกษาแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม336
2664020029บ้านท่าโพธิ์นายสำราญ จงอยู่เย็นขยายโอกาสแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม14139
2764020030บ้านดอนระเบียงนายวันชนะ บัวบังขังประถมศึกษาแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม135
2864020032แม่สานสามัคคีนางพรนภา พรมกลางประถมศึกษาแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม325
2964020033บ้านปากสานนายวีระ​ อินทรสุวรรณประถมศึกษาแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม444
3064020034บ้านสันหีบนายวันชนะ บัวบังขังขยายโอกาสแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม14216
3164020036บ้านแม่สานนายธนภัทร บุศย์คำประถมศึกษาแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม443
3264020037บ้านแม่ฮู้นายสุชานนท์ ดนตรีประถมศึกษาแม่สินศรีสัชนาลัยแม่สิน246
3364020038บ้านปางสานายสุชานนท์ ดนตรีประถมศึกษาแม่สินศรีสัชนาลัยแม่สิน452
3464020039บ้านโป่งตีนตั่งนางสาวธนพร ผลมุ่งประถมศึกษาแม่สินศรีสัชนาลัยแม่สิน577
3564020040บ้านสุเม่นนายสันติภาพ อุดมมงคลขยายโอกาสแม่สินศรีสัชนาลัยแม่สิน14169
3664020041บ้านปากสิน(ต้นประชานุเคราะห์)นายราชวัชร เชื้อสาวะถีประถมศึกษาแม่สินศรีสัชนาลัยแม่สิน751
3764020042บ้านแม่เทินนายอำพล พรมสุบรรณ์ขยายโอกาสแม่สินศรีสัชนาลัยแม่สิน15276
3864020043บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)นายอำพล พรมสุบรรณ์ประถมศึกษาแม่สินศรีสัชนาลัยแม่สิน245
3964020044บ้านห้วยโป้นางชญาลักษณ์ ชยสรรพสิทธิ์ขยายโอกาสแม่สินศรีสัชนาลัยแม่สิน15165
4064020045บ้านสะท้อนายสุชานนท์ ดนตรีประถมศึกษาแม่สินศรีสัชนาลัยแม่สิน447
4164020046บ้านผาเวียงนายสุชานนท์ ดนตรีขยายโอกาสแม่สินศรีสัชนาลัยแม่สิน14300
4264020047ไชยะวิทยา#N/Aขยายโอกาสท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไท19337
4364020048บ้านป่ากล้วยนายภูฤทธิ์ อิ่มเทศขยายโอกาสท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไท16188
4464020049หมอนสูงประชาสรรค์นายนิรุช ขอสุขประถมศึกษาท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไท444
4564020050บ้านวังยายมากน.ส.กาญจนา ชัยพรประถมศึกษาท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไท342
4664020051บ้านท่าชัยน.ส.วันเพ็ญ ผกามาศประถมศึกษาท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไท7123
4764020053วัดตลิ่งชันนางสิตณัชช์ โพธิขำประถมศึกษาศรีสัชนาลัยศรีสัชนาลัยพญาลิไท231
4864020055บ้านพระปรางค์นายภูฤทธิ์ อิ่มเทศประถมศึกษาศรีสัชนาลัยศรีสัชนาลัยพญาลิไท325
4964020057วัดโบราณหลวงนายวิเชียร มุ้งอย่างประถมศึกษาสารจิตรศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร9126
5064020058วัดแสนตอนายณัฐวุฒิ ทาบัวประถมศึกษาสารจิตรศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร570
5164020059บ้านสารจิตรนายจักกิต อุทรณ์ขยายโอกาสสารจิตรศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร18353
5264020060บ้านดงยางนางนีรชา ทับประดิษฐ์ประถมศึกษาหนองอ้อศรีสัชนาลัยมรดกไทย462
5364020061บ้านเกาะน้อยน.ส.สาวิตรี อิ่มเพ็งประถมศึกษาหนองอ้อศรีสัชนาลัยมรดกไทย222
5464020062บ้านป่ายางน.ส.สาวิตรี อิ่มเพ็งประถมศึกษาหนองอ้อศรีสัชนาลัยมรดกไทย217
5564020063หนองอ้อบำเพ็ญนางจำรัส วงษชิตประถมศึกษาหนองอ้อศรีสัชนาลัยมรดกไทย686
5664020064บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)น.ส.สาวิตรี อิ่มเพ็งประถมศึกษาหนองอ้อศรีสัชนาลัยมรดกไทย10
5764020065วัดเกาะน้อยน.ส.สาวิตรี อิ่มเพ็งประถมศึกษาหนองอ้อศรีสัชนาลัยมรดกไทย481
5864020067หาดเสี้ยววิทยานายสุวิทย์ ดวงทองประถมศึกษาหาดเสี้ยวศรีสัชนาลัยมรดกไทย12155
5964020068อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)นายเชวง อุปถัมภ์ประถมศึกษาหาดเสี้ยวศรีสัชนาลัยมรดกไทย35802
6064020071บ้านหนองยาวนายธีรศักดิ์ นาคปรีชาประถมศึกษาเกาะตาเลี้ยงศรีสำโรงยมนาวิถี456
6164020072บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)นางมาลี การะเกษขยายโอกาสเกาะตาเลี้ยงศรีสำโรงยมนาวิถี997
6264020074บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)นายสมชาติ จับคล้ายประถมศึกษาคลองตาลศรีสำโรงเบญจมาศ23446
6364020076บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)นายชวลิต เอี่ยมเขียนขยายโอกาสทับผึ้งศรีสำโรงยมนาวิถี10128
6464020077บ้านเตว็ดกลางน.ส.ปวันกร เรื่อศรีจันทร์ประถมศึกษาทับผึ้งศรีสำโรงยมนาวิถี681
6564020078วัดศรีสังวรนายภาณุวัฒน์ คะนิกาประถมศึกษาทับผึ้งศรีสำโรงยมนาวิถี484
6664020080บ้านทับผึ้งนายสยาม รัตนเพชรประถมศึกษาทับผึ้งศรีสำโรงยมนาวิถี679
6764020081มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)นางแสงเดือน ฤทธิ์ขันธ์ประถมศึกษาทับผึ้งศรีสำโรงยมนาวิถี10173
6864020082บ้านสันติสุขนายเอกพันธ์ สารีบุตรประถมศึกษานาขุนไกรศรีสำโรงขุนไกร11128
6964020083บ้านเขาดินไพรวันนายวีระชัย น้อยเขียวประถมศึกษานาขุนไกรศรีสำโรงขุนไกร11173
7064020084บ้านโซกเปือยนายวีระชัย น้อยเขียวประถมศึกษานาขุนไกรศรีสำโรงขุนไกร340
7164020085บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์)นายวุฒวินัย หงษ์บุญมีประถมศึกษานาขุนไกรศรีสำโรงขุนไกร263
7264020086บ้านนาขุนไกรนายประพล คำทองประถมศึกษานาขุนไกรศรีสำโรงขุนไกร341
7364020087บ้านวังพิกุลนายประพล คำทองขยายโอกาสนาขุนไกรศรีสำโรงขุนไกร13147
7464020088บ้านวังสมบูรณ์น.ส.อัญชิสา สารีบุตรประถมศึกษานาขุนไกรศรีสำโรงขุนไกร462
7564020089บ้านซ่านนายมานิตย์ นวรัตนารมย์ขยายโอกาสบ้านซ่านศรีสำโรงก้าวหน้า15229
7664020090บ้านปากคลองแดนนายมานิตย์ นวรัตนารมย์ประถมศึกษาบ้านซ่านศรีสำโรงก้าวหน้า26
7764020091บ้านนานายคนองฤทธิ์ คะนิกาประถมศึกษาบ้านนาศรีสำโรงก้าวหน้า445
7864020093บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)นายพิเชฐ ขำพงศ์ประถมศึกษาบ้านไร่ศรีสำโรงก้าวหน้า10214
7964020094บ้านดอนจันทร์นายชัยพร จันทร์ตะลิประถมศึกษาบ้านไร่ศรีสำโรงก้าวหน้า12134
8064020095บ้านบุ่งสักนายพิเชฐ ขำพงศ์ประถมศึกษาบ้านไร่ศรีสำโรงก้าวหน้า014
8164020097บ้านราวต้นจันทน์นายวุฒวินัย หงษ์บุญมีประถมศึกษาราวต้นจันทร์ศรีสำโรงขุนไกร11126
8264020098บ้านวังไฟไหม้นายสมชาย สุขแจ่มประถมศึกษาราวต้นจันทร์ศรีสำโรงขุนไกร551
8364020099บ้านท่ามักกะสังนายนิรันดร์ ฤทธิ์ขันธ์ขยายโอกาสราวต้นจันทร์ศรีสำโรงขุนไกร15148
8464020100บ้านวังทองน.ส.ทัศนี โชติพฤฒิพงศ์ประถมศึกษาวังทองศรีสำโรงยมนาวิถี667
8564020103บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)นายอัครวีร กระแสร์ขยายโอกาสวังลึกศรีสำโรงเบญจมาศ13111
8664020104บ้านโคกกะทือน.ส.ชลธิชา จันทร์เที่ยงประถมศึกษาวังใหญ่ศรีสำโรงยมนาวิถี229
8764020105วัดวังใหญ่น.ส.ทัศนี โชติพฤฒิพงศ์ประถมศึกษาวังใหญ่ศรีสำโรงยมนาวิถี03
8864020107ประชาอุทิศนายทรรศนะ เลี้ยงรักษาประถมศึกษาวัดเกาะศรีสำโรงเบญจมาศ213
8964020108บ้านสันติพิทยาคารนายทรรศนะ เลี้ยงรักษาประถมศึกษาวัดเกาะศรีสำโรงก้าวหน้า536
9064020109บ้านหนองแหนนางตุลา สุขสัมพันธ์ประถมศึกษาวัดเกาะศรีสำโรงเบญจมาศ343
9164020110วัดเกาะนายสุภชัย ใจหารประถมศึกษาวัดเกาะศรีสำโรงก้าวหน้า553
9264020111เทวัญอำนวยวิทย์นายสิงข์ จีนพงษ์ขยายโอกาสสามเรือนศรีสำโรงเบญจมาศ14104
9364020112อนุบาลศรีสำโรงน.ส.อำไพ นงค์เยาว์ประถมศึกษาสามเรือนศรีสำโรงเบญจมาศ43950
9464020113วัดบ้านกรุน.ส.อัมพวัน​ ด่วน​เดิน​ประถมศึกษาสามเรือนศรีสำโรงเบญจมาศ578
9564020115วัดคลองกระจงนายมานพ หลงแย้มประถมศึกษาคลองกระจงสวรรคโลกเบญจสามัคคี879
9664020116วัดกรงทองนายบุญส่ง เผ่าพงษ์ประถมศึกษาคลองกระจงสวรรคโลกเบญจสามัคคี342
9764020118บ้านไผ่ตะล่อมน.ส.สุชาดา ลอบุญประถมศึกษาคลองยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง241
9864020119ชุมชนบ้านคลองยางนางนริศรา มะรินทร์ขยายโอกาสคลองยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง345
9964020120บ้านวังแร่นายเกรียงไกร เตชาขยายโอกาสคลองยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง1289
10064020122บ้านท่าทองนายพลกฤษณ์ คำเมือง ประถมศึกษาท่าทองสวรรคโลกเบญจสามัคคี242
10164020124บ้านหนองป่าตอนายพลกฤษณ์ คำเมืองประถมศึกษาท่าทองสวรรคโลกเบญจสามัคคี665
10264020126บ้านดงไทยวิทยานายนิรุจน์ อรุณวิงขยายโอกาสนาทุ่งสวรรคโลกเมืองพระร่วง15220
10364020128บ้านเขาทองนายเลอศักดิ์ สิงหาบุตรประถมศึกษานาทุ่งสวรรคโลกเมืองพระร่วง7100
10464020130มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)น.ส.วรรณภา เมธาธนนันทน์ประถมศึกษาในเมืองสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง10102
10564020133บ้านป่าเลาน.ส.พรพรรณ ภู่เจริญประถมศึกษาปากน้ำสวรรคโลกเบญจสามัคคี14146
10664020134วัดปากน้ำนายศุภชัย หลินเจริญขยายโอกาสปากน้ำสวรรคโลกเบญจสามัคคี15222
10764020135บ้านไม้งามนายมาโนช จำรูญประถมศึกษาปากน้ำสวรรคโลกเบญจสามัคคี250
10864020136สามัคคีวิทยานางบุษบา โตบุญมา ประถมศึกษาป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง16
10964020137ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)นางบุษบา โตบุญมา ประถมศึกษาป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง330
11064020138บ้านป่ากุมเกาะนายพิเชฎ บุญญาขยายโอกาสป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง1198
11164020139วัดคุ้งยางนายพิเชฎ บุญญาประถมศึกษาป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง448
11264020140บ้านใหม่โพธิ์งามน.ส.นรินทร์ อินทะนักประถมศึกษาป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง6107
11364020141บ้านนาพงน.ส.อรกัญญา ชุมพงษ์ประถมศึกษาป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง469
11464020142บ้านขอนซุงน.ส.จิดาภา ศุภชญานันท์ขยายโอกาสเมืองบางขลังสวรรคโลกเมืองพระร่วง14134
11564020143บ้านคลองแห้งน.ส.กรนิกา คุ้มสาประถมศึกษาเมืองบางขลังสวรรคโลกเมืองพระร่วง464
11664020144วัดปากคลองช้างน.ส.กรนิกา คุ้มสาประถมศึกษาเมืองบางขลังสวรรคโลกเมืองพระร่วง10
11764020146บ้านวัดโบสถ์น.ส.จิดาภา ศุภชญานันท์ ประถมศึกษาเมืองบางขลังสวรรคโลกเมืองพระร่วง349
11864020148วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)นายอนุวัฒน์ ปาพรมประถมศึกษาเมืองบางยมสวรรคโลกเบญจสามัคคี441
11964020151วัดไทรย้อยนางจุฑารัตน์ ประกิจประถมศึกษาย่านยาวสวรรคโลกเบญจสามัคคี12
12064020153อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)นายสุวิทยา พรมอ่อนขยายโอกาสย่านยาวสวรรคโลกเบญจสามัคคี16164
12164020154วัดไผ่ล้อมนางจุฑารัตน์ ประกิจประถมศึกษาย่านยาวสวรรคโลกเบญจสามัคคี241
12264020157บ้านหนองกลับนางประไพ แสนคำประถมศึกษาหนองกลับสวรรคโลกเมืองพระร่วง11183
12364020158วัดป่าถ่อนนางประไพ แสนคำประถมศึกษาหนองกลับสวรรคโลกเมืองพระร่วง227
12464020159โรตารี่สวรรคโลก 1นายสุทัศน์ วาลุกาประถมศึกษาคลองมะพลับศรีนครศรีนคร670
12564020160ศึกษาเกษตรศิลป์นายภูวนาถ แสงนาคประถมศึกษาคลองมะพลับศรีนครศรีนคร9102
12664020161วัดศิริบูรณารามนางอุไรรัตน์ คำวัฒนาประถมศึกษาคลองมะพลับศรีนครศรีนคร436
12764020162บ้านทุ่งมหาชัยนางอุไรรัตน์ คำวัฒนาประถมศึกษาคลองมะพลับศรีนครศรีนคร112
12864020163บ้านหนองแหนนางศุภมาลี มากมีขยายโอกาสนครเดิฐศรีนครศรีนคร14251
12964020164บ้านดงจันทน์นายธีระวุฒิ ซาวเจริญประถมศึกษานครเดิฐศรีนครศรีนคร333
13064020165บ้านบึงงามน.ส.การะเกด คุณาจันทร์ประถมศึกษานครเดิฐศรีนครศรีนคร347
13164020166บ้านบึงสวยนายปริญญา สะลิมประถมศึกษานครเดิฐศรีนครศรีนคร455
13264020167บ้านน้ำขุมน.ส.ธัญชนิต มากมีประถมศึกษาน้ำขุมศรีนครศรีนคร7116
13364020168วัดบ้านคลองนายจณะศักดิ์ คำแสนประถมศึกษาน้ำขุมศรีนครศรีนคร342
13464020169อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)นายธีระวุฒิ ซาวเจริญประถมศึกษาศรีนครศรีนครศรีนคร43927
13564020170วัดบ้านเหมืองน.ส.วิมพ์วิภา​ ระลึกประถมศึกษาศรีนครศรีนครศรีนคร358
13664020171บ้านตาลพร้านางจิตติพร เพ็ญศรีประถมศึกษาศรีนครศรีนครศรีนคร439
13764020172บ้านหนองบัวนายกรีธา บุญประดับขยายโอกาสหนองบัวศรีนครศรีนคร11131
13864020173บ้านกลางดงนายสุวิทย์ อภิโลขยายโอกาสกลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดง15187
13964020174บ้านหัวฝายนายสมเจตน์ เกตุขาวประถมศึกษากลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดง581
14064020175บ้านโป่งฝางนายกิตติชัย กาวิละปัญญาประถมศึกษากลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดง466
14164020176เชิงผานางกฤติกญจน์ ปริสาวงค์ประถมศึกษากลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดง466
14264020177บ้านแม่บ่อทองนายสุวิทย์ อภิโลประถมศึกษากลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดง124
14364020178บ้านแม่ทุเลาในนายไชยันต์ บุตรย้อยประถมศึกษากลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดง440
14464020179บ้านหนองผักบุ้งน.ส.ธัญลักษณ์​ ปาระท่าประถมศึกษากลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดง261
14564020180บ้านบึงบอนน.ส.ยุพิน จงแจ่มฟ้าขยายโอกาสกลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดง15175
14664020181บ้านห้วยเจริญนายปุญญพัฒน์ ทิโนประถมศึกษากลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดง346
14764020182บ้านไทยชนะศึกนายวิชัย ปันต๊ะวงค์ประถมศึกษาเขาแก้วศรีสมบูรณ์ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้ว9145
14864020183บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)นายรัชศาล คุ้มครองขยายโอกาสเขาแก้วศรีสมบูรณ์ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้ว16298
14964020185บ้านธารน้ำทิพย์นายวิทยา ศุภานุสรประถมศึกษาทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม449
15064020186บ้านวังธารนางศิริรัตน์ แก้วจาเครือประถมศึกษาทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม567
15164020187บ้านโซกม่วงนายณรงค์ วันทาขยายโอกาสทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม15224
15264020188อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)นายวิชาญ ลือเฟื่องประถมศึกษาทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม18337
15364020189บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)นางทองเพียร อ่องบางน้อยประถมศึกษาทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม28731
15464020191บ้านแม่ทุเลานายสมศักดิ์ ไชยลังการประถมศึกษาไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม888
15564020192บ้านคลองสำราญนางอุบลรัตน์ สาระมนต์ประถมศึกษาไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม446
15664020193บ้านฝั่งหมิ่นจ่าสิบเอกสมร แก้วหล้าประถมศึกษาไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้ว356
15764020194บ้านธารชะอมนางประเทืองพร ล้วนงามขยายโอกาสไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม12120
15864020195บ้านหนองหมื่นชัยน.ส.พิกุล วงค์กฎประถมศึกษาไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม364
15964020198บ้านหนองรังสิตนายสมโภชน์ เกื้อกูลขยายโอกาสบ้านใหม่ไชยมงคลทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้ว14215
16064020199บ้านแสงสว่างนายรัชศาล คุ้มครองประถมศึกษาบ้านใหม่ไชยมงคลทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้ว12
16164020200บ้านท่าวิเศษนายมนัส เจื้อยแจ้วประถมศึกษาบ้านใหม่ไชยมงคลทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้ว10130
16264020201บ้านลานตาเมืองนายวุฒิชัย อุสาหะกานนท์ประถมศึกษาบ้านใหม่ไชยมงคลทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้ว11157