โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 10 ห้องเรียน (ชั้นล่าง 5 ห้อง ชั้นบน 5 ห้อง)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google

Read more

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 อาคาร 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น 2 ข้าง และปรับปรุงอาคารเรียน ป.1 ข 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google

Read more

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการโต๊ะเก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more

ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more