ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ สิ่งก่อสร้างอื่น และการจ้างสร้างรั้วมาตรฐานแบบทึบ(ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนบ้านสันหีบ

Read more

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง สปช.104/26 อาคารเรียน 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านโป่งฝาง

Read more