การติดตามการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม​ (DLTV)​ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019(COVID-19)

สพป.สุโขทัย​ เขต​ 2​

Read more

ผอ.เขต เยี่ยมบ้านนักเรียน ประเมินความพร้อมสำหรับการเรียนออนไลน์ โรงเรียนบ้านบึงงาม โรงเรียนบ้านบึงสวยและโรงเรียนบ้านดงจันทร์

วันที่ 21 พฤษภาคม 25

Read more

ผอ.เขต เยี่ยมบ้านนักเรียน ประเมินความพร้อมสำหรับการเรียนออนไลน์ โรงเรียนบ้านวังตามน โรงเรียนบ้านวังพิกุลและโรงเรียนวัดเกาะ

วันที่ 19 พฤษภาคม 25

Read more