โล่สถานศึกษา​ รางวัลพระราชทาน​ ระดับก่อนประถมศึกษา​ ประจำปีการศึกษา​ 2564​ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)​

ดร.อารีย์​  วรรณชัย​

Read more