จังหวัดสุโขทัย จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2565

วันที่​ 31 มีนาคม 25

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนบ้านหาดเสี้ยววิทยา ได้รับคะแนนทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) ได้รับคะแนนทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม

Read more

โล่สถานศึกษา​ รางวัลพระราชทาน​ ระดับก่อนประถมศึกษา​ ประจำปีการศึกษา​ 2564​ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)​

ดร.อารีย์​  วรรณชัย​

Read more