สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
show sharesliderกิจกรรม สพป.

ศึกษานิเทศก์ รับโล่ในฐานะศิษย์เก่าดีเด่น ประเภทบุคลากรทางการศึกษา มศว.พิษณุโลก

นายชัยวัฒน์ วิริยะบัณฑิต ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และ นายปุณยวัจน์ ขอบทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 รับโล่ในฐานะศิษย์เก่าดีเด่น คณะศึกษาศาสตร์(วศ.มศว., มน.) พิษณุโลก ประเภทบุคลากรทางการศึกษา จากมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก…