สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
show shareslider

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2566

นายดำเนิน ฝั้นถา รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 และ นางจิตติพร เพ็ญศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาลพร้า อ.ศรีนคร รับเกียรติบัตรข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2566 เนื่องในวันข้าราชการพลเรือนประจำปี พ.ศ.2567 จาก นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ณ อาคารอเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย…