สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
show sharesliderกิจกรรมโรงเรียน

ทีมโรงเรียนบ้านแม่ทุเลาใน ชนะเลิศการออกแบบ LOGO โครงการ “อิ่มนี้เพื่อน้อง” สพฐ.

ทีมโรงเรียนบ้านแม่ทุเลาใน สังกัด สพป.สุโขทัย เขต 2 นำโดย นายณัฎฐชัย หลวงนุช ครูโรงเรียนบ้านแม่ทุเลาใน และทีมนักเรียนได้แก่ ด.ช.จิรวัฒน์ บุตรยา, ด.ญ.จิรัชยา ทิศวงศ์ และ ด.ญ.สุวิสา กูลนะ โดยมี นายปุญญพัฒน์ ทิโน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเจริญ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ทุเลาใน เป็นผู้สนับสนุนทีม ชนะเลิศระดับประเทศ การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) โครงการ “อิ่มนี้เพื่อน้อง” ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ได้จัดกิจกรรมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์(LOGO) ขึ้น เพื่อจะนำผลงานที่ชนะเลิศจากการส่งผลงานเข้าประกวดทั่วประเทศ มาปรับใช้เป็นสัญลักษณ์ของโครงการ “อิ่มนี้เพื่อน้อง” ของ สพฐ. ต่อไป..