สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2

Author: เชษฐา พรภัทรยุทธ

ประกวดราคา

โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 10 ห้องเรียน (ชั้นล่าง 5 ห้อง ชั้นบน 5 ห้อง)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google

Read More
เผยแพร่ผลงาน

การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูในจังหวัดสุโขทัย เพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) โดยใช้การนิเทศแบบ COACH MODEL

การพัฒนาการจัดการเรี

Read More
ประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 อาคาร 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น 2 ข้าง และปรับปรุงอาคารเรียน ป.1 ข 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google

Read More