ผอ.เขต เยี่ยมบ้านนักเรียน ประเมินความพร้อมสำหรับการเรียนออนไลน์ โรงเรียนบ้านบึงงาม โรงเรียนบ้านบึงสวยและโรงเรียนบ้านดงจันทร์

วันที่ 21 พฤษภาคม 25

Read more

ผอ.เขต เยี่ยมบ้านนักเรียน ประเมินความพร้อมสำหรับการเรียนออนไลน์ โรงเรียนบ้านวังตามน โรงเรียนบ้านวังพิกุลและโรงเรียนวัดเกาะ

วันที่ 19 พฤษภาคม 25

Read more

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2

Read more

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

Read more