โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 10 ห้องเรียน (ชั้นล่าง 5 ห้อง ชั้นบน 5 ห้อง)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/file/d/17QcC1iEnekxliNZXKUzRSUKqpnYBuWBT/view?usp=sharing