ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 พบเพื่อนครู ครั้งที่ 1

นาย เปรม คำวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ได้ออกอากาศรายการ ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 พบเพื่อนครู ครั้งที่ 1 โดยได้พูดถึงการเฝ้าระวังโรคระบาด Covid 19 ให้เฝ้าระวัง ป้องกัน ยับยั้งกิจกรรมต่างที่สุ่มเสี่ยงจะทำให้ติดเชื้อไวรัส Covid 19,เรื่องการป้องกันฝุ่น PM 2.5 และการเตรียมความพร้อมในการปิดภาคเรียน ในวันที่ 11 มีนาคม 2563

รับชมย้อนหลัง