ผอ.เขต นิเทศฯ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยมและโรงเรียนบ้านซ่าน

นาย เปรม คำวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ออกนิเทศฯ ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยมและโรงเรียนบ้านซ่าน ในวันที่ 10 มีนาคม 2563 (บุญนำ…..ภาพ/ศรัณยู,เชษฐา…..ข่าว)