นักเรียนสอบปลายภาคเรียน

นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าเลา สอบปลายภาคเรียน โดยใช้ข้อสอบกลาง 100 %

วันที่ 11-13 มี.ค.63 นักเรียนโรงเรียนวัดปากน้ำ สอบปลายภาคเรียนที่ 2 โดยใช้ข้อสอบกลาง(ข้อสอบมาตรฐาน) 100%

โรงเรียนบ้านธารน้ำทิพย์ ได้จัดสอบปลายปี และใช้การทดสอบข้อสอบมาตรฐาน กลางของสำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.ประจำปีการศึกษา 2562 ในระดับ ชั้น ป.2,ป.4-6

นักเรียนโรงเรียนบ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง) สอบปลายภาค..โดยใช้ข้อสอบกลาง 50%