ผอ.เขต นิเทศฯ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านป่ากุมเกาะ

นาย เปรม คำวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ออกนิเทศฯ ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านป่ากุมเกาะ ในวันที่ 12 มีนาคม 2563 (บุญนำ…..ภาพ/ศรัณยู,เชษฐา…..ข่าว)