สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
sliderกิจกรรม สพป.กิจกรรมโรงเรียน

อบรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ปี 2567

วันที่ 5 ก.ค.2567 สพป.สุโขทัย เขต 2 โดย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย และ ระดับประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567 ขั้นเฉพาะทางหัวข้อ Mathematics – Number, Counting และ Arithrmetic ให้กับข้าราชการครูในสังกัด ซึ่งได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยเอกเดชฤทธิ์ วรรณทอง รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมพร้อมบรรยายพิเศษ และได้รับเกียรติจาก ดร.วรรณที ศรีโนนยาง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 พบปะให้กำลังใจผู้เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมศรีสัชนาลัย สพป.สุโขทัย เขต 2…