สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
sliderกิจกรรม สพป.

ทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา สพฐ. ครบรอบ 21 ปี

สพป.สุโขทัย เขต 2 โดย ดร.วรรณที ศรีโนนยาง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 นำคณะ รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม เจ้าหน้าที่และบุคลากรในสังกัด ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ครบรอบ 21 ปี วันที่ 7 กรกฎาคม 2567 โดยร่วมกับภาคีเครือข่ายพระสงฆ์ และกองทุนสวัสดิการ เด็กพิการ ยากจน ด้อยโอกาส เพื่อพัฒนาการศึกษา สพป.สุโขทัย เขต 2 นำสิ่งของอุปโภคบริโภคที่ได้จากการใส่บาตร ไปมอบให้กับนักเรียนยากจน นักเรียนด้อยโอกาส และนักเรียนพิการหรือเจ็บป่วย ตลอดจนผู้ยากไร้ทั่วไป เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นต่อไป ณ บริเวณหน้าอาคาร สพป.สุโขทัย เขต 2…(มณีวรรณ…ภาพ/ข่าว)