สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
sliderกิจกรรม สพป.กิจกรรมโรงเรียน

จัดทำ MOU พสน.และการเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียน

วันที่ 25 มี.ค.2567 สพป.สุโขทัย เขต 2 โดย ดร.วรรณที ศรีโนนยาง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding : MOU) บูรณาการการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา เสริมสร้างความสุขและความปลอดภัยให้กับนักเรียน กับเครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนประจำอำเภอ ทั้ง 5 อำเภอ และหน่วยงานภาคีเครือข่ายระดับจังหวัดและอำเภอ ณ ห้องประชุมศรีสัชนาลัย สพป.สุโขทัย เขต 2…(มณีวรรณ…ภาพ/ข่าว)