สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
sliderกิจกรรม สพป.กิจกรรมโรงเรียน

ประชุมกลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงาน พสน. ในการรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ

วันที่ 25 มี.ค.2567 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.สุโขทัย เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการกลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงานการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษาในการรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วรรณที ศรีโนนยาง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุม ซึ่งมีวิทยากรดำเนินการอบรมได้แก่ นางสาวอาภาภรณ์ บุญมี นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย , นางสาวปราณี เพ็งจันทา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และ นายณฐกร ท่อแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.สุโขทัย เขต 2 และได้รับเกียรติจาก นายดำเนิน ฝั้นถา รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 บรรยายแผนการพัฒนาและส่งเสริมความประพฤตินักเรียน โดยมี นายอุดม เด่นเฉลิมชัยกุล รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติ ณ ห้องประชุมศรีสัชนาลัย สพป.สุโขทัย เขต 2…(มณีวรรณ…ภาพ/ข่าว)