สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
show shareslider

รับรางวัลเชิดชูเกียรติ (รางวัลเสมาพิทักษ์) กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2566

วันที่ 22 มีนาคม 2567 ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ ผู้อำนวยการกลุ่ม ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดสุโขทัย ที่ได้รับการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (รางวัลเสมาพิทักษ์) กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี พ.ศ.2566 จาก พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานในพิธี ซึ่งประกอบด้วย
1.นายภูฤทธิ์ อิ่มเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่ากล้วย อำเภอศรีสัชนาลัย
2.นายณรงค์ วันทา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโซกม่วง อำเภอทุ่งเสลี่ยม
3.นายสันติภาพ อุดมมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสุเม่น อำเภอศรีสัชนาลัย
4.นายประธาน บุตรลพ ครู โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ อำเภอบ้านด่านลานหอย
5.นางสาวปราณี เพ็งจันทา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ณ หอประชุมคุรุสภา กะทรวงศึกษาธิการ. กรุงเทพมหานคร…(มณีวรรณ…ภาพ/ข่าว)