สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
sliderกิจกรรม สพป.กิจกรรมโรงเรียน

อบรมกระบวนการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ : RTI

สพป.สุโขทัย เขต 2 โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ “กระบวนการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ (Response To Intervention : RTI)” ให้กับโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายซึ่งดป็นโรงเรียนแกนนำ จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านป่ากล้วย , โรงเรียนบ้านตึก และโรงเรียนบ้านดงยาง วิทยากรโดย ผศ.ดร.ยุวดี วิริยางกูร นายกสมาคมครูการศึกษาพิเศษไทย ระหว่างวันที่ 26-27 มี.ค.2567 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.วรรณที ศรีโนนยาง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยเอกเดชฤทธิ์ วรรณทอง รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 ร่วมงานดังกล่าว ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านป่ากล้วย อ.ศรีสัชนาลัย…(ศน.ปฏิญญา…ภาพ/มณีวรรณ…ข่าว)