สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
show sharesliderกิจกรรมโรงเรียน

ผอ.เขต มอบสายสะพาย “ทูตเยาวชนการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำจังหวัดสุโขทัย”

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.วรรณที ศรีโนนยาง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 ให้เกียรติมอบสายสะพาย ให้แก่ ด.ญ.ธัญชนก เวชพัฒน์พงษ์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ซึ่งได้รับตำแหน่ง “ทูตเยาวชนการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำจังหวัดสุโขทัย ” ประจำปี พ.ศ.2566 จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่ง ดร.อำไพ นงค์เยาว์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง และคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมดำเนินการมอบให้ ณ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย….(ครูวิศรุต..ภาพ/มณีวรรณ…ข่าว)