สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
sliderกิจกรรม สพป.กิจกรรมโรงเรียน

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ระดับ ม.3 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 11 ก.พ.2567 ดร.วรรณที  ศรีโนนยาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 และคณะ รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนผู้เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในสังกัด ประจำปีการศึกษา 2566 ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา และให้กำลังใจคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ ณ สนามสอบต่างๆ ในพื้นที่…(เครือข่ายประชาสัมพันธ์…ภาพ/มณีวรรณ…ข่าว)