สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
sliderกิจกรรม สพป.กิจกรรมโรงเรียน

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 10 ก.พ.2567 ดร.วรรณที  ศรีโนนยาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 และคณะ รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนผู้เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในสังกัด ประจำปีการศึกษา 2566 ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และให้กำลังใจคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ ณ สนามสอบต่างๆ ในพื้นที่…(เครือข่ายประชาสัมพันธ์…ภาพ/มณีวรรณ…ข่าว)