สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
show sharesliderกิจกรรมโรงเรียน

ทีมนักเรียนโรงเรียนไชยะวิทยา รองชนะเลิศอันดับ 2 หุ่นยนต์ระดับภาคเหนือ

ทีมนักเรียนโรงเรียนไชยะวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) สุโขทัย เขต 2 ได้แก่ เด็กชายสิทธิศักดิ์ จับใจ นักเรียนชั้น ป.6 และ เด็กหญิงกัญญ์วรา มีบุตร นักเรียน ชั้น ป.5 รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับภาคเหนือ และ 4 ภูมิภาค ระดับประถมศึกษา #OneRobotOneHeart
โดยมีคุณครูผู้ควบคุมทีม คือ คุณครูเมษา ศาสตร์นิยม และ คุณครูชมพูนุช เจริญพงษานนท์ ณ โรงเรียนเวียงมอกวิทยา จังหวัดลำปาง….