สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
show sharesliderกิจกรรมโรงเรียน

ครูเพชร ลาวจันทร์ รร.บ้านธารชะอม รับรางวัล ครูขวัญศิษย์ ของมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า​ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ​ สยามบรมราชกุมารี​ พระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี​ ครั้งที่​ 5​ ให้กับครูจาก​ 11​ ประเทศในอาเซียนและติมอร์-เลสเต
นอกจากรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี​ มีข้าราชการครูที่ได้รับรางวัลจากมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี​ คือ​ ครูรางวัลคุณากร​ จำนวน​ 2​ คน, ครูยิ่งคุณ​ จำนวน​ 17​ คน​ และครูขวัญศิษย์​ จำนวน​ 146 คน​ จากทั่วประเทศ
โดยรางวัลครูขวัญศิษย์ เป็นรางวัลที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานให้แก่ครูผู้มีความทุ่มเทเสียสละตนจนสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับลูกศิษย์ เป็นแรงบันดาลใจแก่เพื่อนครู และสร้างประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษา ซึ่งการดำเนินการคัดเลือกจากคณะกรรมการระดับจังหวัด และส่วนกลางทั่วประเทศ โดยมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ, สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา, กระทรวงมหาดไทย และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
นายเพชร ลาวจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านธารชะอม อำเภอทุ่งเสลี่ยม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) สุโขทัย เขต 2 จากจังหวัดสุโขทัย ได้รับรางวัลครูขวัญศิษย์ และเข้ารับรางวัลในงานพิธีมอบรางวัลครูคุณากร ครูยิ่งคุณ และครูขวัญศิษย์ ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 17-18 ต.ค.2566 จาก พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานในพิธี ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ..