สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
show sharesliderกิจกรรม สพป.

รับโล่รางวัล “ก.ต.ป.น.ต้นแบบ” ที่ 1 ระดับประเทศ คะแนนเต็ม 100

วันที่ 18 ก.ย.2566 ดร.ประเสริฐ  จั่นแก้ว  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2  รับโล่ และเกียรติบัตรรางวัล “ก.ต.ป.น.ต้นแบบ”  ระดับประเทศ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่ 1 ระดับดีเยี่ยม (100 คะแนนเต็ม)  จาก  ดร.อัมพร  พินะสา  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในคราวประชุมสัมมนาผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ภายใต้ชื่องาน ครบรอบ 20 ปี 2 ทศวรรษ “สพฐ.สานต่อพื้นฐานการศึกษา พัฒนาอนาคตเด็กไทย” ณ สวนนงนุชพัทยา  จังหวัดชลบุรี..(มณีวรรณ..ภาพ/ข่าว)