สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
show sharesliderกิจกรรม สพป.

รับโล่ประกาศเกียรติคุณโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี ระดับประเทศ ปี 2566

วันที่ 18 ก.ย.2566 นายดำเนิน ฝั้นถา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 เป็นตัวแทนโรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์งาม อำเภอสวรรคโลก  รับโล่ประกาศเกียรติคุณโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี ระดับประเทศ รุ่นที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   จาก  ดร.อัมพร  พินะสา  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในคราวประชุมสัมมนาผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ภายใต้ชื่องาน ครบรอบ 20 ปี 2 ทศวรรษ “สพฐ.สานต่อพื้นฐานการศึกษา พัฒนาอนาคตเด็กไทย” ณ สวนนงนุชพัทยา  จังหวัดชลบุรี..(มณีวรรณ…ภาพ/ข่าว)