ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ สิ่งก่อสร้างอื่น และการจ้างสร้างรั้วมาตรฐานแบบทึบ(ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนบ้านสันหีบ

Read more