อบรมการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพด้วยแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริงโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา

นายไตรยศ เสรีรักษ์ รอง.ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ / ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู ในสังกัด สพป.สุโขทัย เขต 2 เข้ารับการอบรมการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพด้วยแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริงโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระหว่างวันที่ 24 – 27 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมเรือนแพรอยัลปาร์ค จังหวัดพิษณุโลก