สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร

การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

การพัฒนาบุคลากร

การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน วPA

หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาก่อนแต่งตั้งใหม่

การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

หลักเกณฑ์และวิธีการย้าย ผู้บริหารสถานศึกษา