สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
show sharesliderกิจกรรมโรงเรียน

โรงเรียนบ้านคลองตาลฯ​ ภาคีเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐดีเด่น​ ปี​ 2563

โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)​ อ.ศรีสำโรง​ รับวุฒิบัตรภาคีเครือข่าย ประเภทหน่วยงานภาครัฐดีเด่น ประจำปี 2563 เนื่องในงาน วันที่ระลึกสากลแห่งการเรียนรู้หนังสือ โดยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัย​(กศน.จ.สุโขทัย)……