สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
sliderกิจกรรม สพป.กิจกรรมโรงเรียน

ตรวจสอบหลักฐานพิจารณาจัดสรรคูปองทางการศึกษา

วันที่ 3 กรกฎาคม 2567 นางสาวปฏิญญา อิ่มเทศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.สุโขทัย เขต 2 ร่วมกับคณะครูจากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัย ตรวจสอบเอกสารหลักฐานเพื่อพิจารณาจัดสรรคูปองทางการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ สถานศึกษาในสังกัด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุมศรีนคร สพป.สุโขทัย เขต 2..