สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
ประชาสัมพันธ์

การขอดูคะแนนผลการคัดเลือกรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา

ขอแจ้ง Link สำหรับการขอดูคะแนนผลการคัดเลือกรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 21 – 31 พฤษภาคม 2567 สามารถเข้าดูได้ตั้งแต่ 09.00 น. เป็นต้นไป

Link: http://103.205.161.139
User: เลขประจำตัวประชาชน
Password: รหัสประจำตัวผู้สมัคร