สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
sliderกิจกรรม สพป.กิจกรรมโรงเรียน

ประชุมประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR)

วันที่ 5 เม.ย.2567 สพป.สุโขทัย เขต 2 โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2566 สำหรับผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ทางออนไลน์ ผ่านระบบ Google Meet โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วรรณที ศรีโนนยาง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมศรีนคร สพป.สุโขทัย เขต 2…(มณีวรรณ/ญัตติ…ภาพ/ข่าว)