สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
sliderกิจกรรม สพป.กิจกรรมโรงเรียน

ประชุมประธานเครือข่ายโรงเรียน

วันที่ 4 เมษายน 2567 สพป.สุโขทัย เขต 2 โดย ดร.วรรณที ศรีโนนยาง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 ดำเนินการประชุมประธานเครือข่ายโรงเรียนเพื่อสรุปผลการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ ตามโครงการสานสัมพันธ์ครูและบุคลากรทางการศึกษา และร่วมปรึกษาหารือการเตรียมงานทอดผ้าป่าการศึกษา เพื่อนำรายได้เข้ากองทุนสวัสดิการเด็กพิการ ยากจน ด้อยโอกาส เพื่อพัฒนาการศึกษา สพป.สุโขทัย เขต 2 และพัฒนางานการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา)…..(รตนกร…ภาพ/ข่าว))