สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
sliderกิจกรรม สพป.กิจกรรมโรงเรียน

ศูนย์ความปลอดภัย ช่วยเหลือนักเรียนด้านที่อยู่อาศัย

วันที่ 18 มี.ค.2567 ศูนย์ความปลอดภัย สพป.สุโขทัย เขต 2 นำโดย นายดำเนิน ฝั้นถา รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2, นางสาวปราณี เพ็งจันทา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และ นายณฐกร ท่อแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยทีมงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่มอบเงินกองทุนสวัสดิการเด็กพิการ ยากจน ด้อยโอกาส เพื่อพัฒนาการศึกษา สพป.สุโขทัย เขต 2 เพื่อสมทบในการสร้างบ้านให้กับนักเรียนยากจน ด้อยโอกาส รายเด็กชายรัตชนก สิงห์ทอง นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนวัดบ้านคลอง อำเภอศรีนคร โดยมี นายจณะศักดิ์ คำแสน เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกับภาคีเครือข่ายช่วยเหลือเด็กในการช่วยเหลือ….(มณีวรรณ…ภาพ/ข่าว)