สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
sliderกิจกรรม สพป.

กิจกรรมหน้าเสาธงชาติ ประจำวันอังคารที่ 19 มี.ค.2567

ว่าที่ร้อยเอกเดชฤทธิ์ วรรณทอง รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 มอบหมายให้คณะผู้อำนวยการกลุ่ม นำเจ้าหน้าที่และบุคลากรในสังกัด จัดกิจกรรมหน้าเสาธงชาติ ตามโครงการเขตสุจริต และกิจกรรมน้องไหว้พี่ ประจำวันอังคารที่ 19 มี.ค.2567…(มณีวรรณ…ภาพ/ข่าว)