สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
sliderกิจกรรม สพป.

รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผอ.สพท. รอบ 6 เดือน ในระยะ 1 ปี

วันที่ 13 มีนาคม 2567 ดร.วรรณที ศรีโนนยาง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รอบ 6 เดือน) ในระยะเวลา 1 ปี ตามองค์ประกอบ 3 องค์ประกอบ 14 ตัวชี้วัด จากคณะกรรมการที่ สพฐ. แต่งตั้ง นำโดย นายปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.พิจิตร ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายสุชน วิเชียรสรรค์ ข้าราชการบำนาญ อดีต ผอ.สพม.เชียงใหม่ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ นายธงชัย จันแย้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 โดยมีคณะ รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมนำเสนอข้อมูลการบริหารงานของ ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 และการจัดนิทรรศการผลงานเชิงประจักษ์ของข้อมูลตั้งแต่ 1 ต.ค.2567 – 12 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมศรีสัชนาลัย สพป.สุโขทัย เขต 2…(มณีวรรณ..ภาพ/ข่าว)