สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
sliderกิจกรรม สพป.กิจกรรมโรงเรียน

โครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

วันที่ 8 มี.ค.2567 นายดำเนิน ฝั้นถา รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ตามโครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ของลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และเนตรนารี จำนวน 8 โรงเรียน จากสังกัด สพป.สุโขทัย เขต 1,2 และ สพม.สุโขทัย รวมทั้งสิ้น 112 คน เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือน้อมนำโครงการจิตอาสาพระราชทานมาเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมี ดร.อำไพ นงค์เยาว์ ผอ.รร.อนุบาลศรีสำโรง กล่าวรายงานความเป็นมาและความสำคัญของโครงการอบรมดังกล่าว ณ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง….(ดร.อำไพ..ภาพ/มณีวรรณ..ข่าว)