สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
sliderกิจกรรม สพป.

กิจกรรมหน้าเสาธงชาติ ประจำวันจันทร์ที่ 5 ก.พ.2567

นายอุดม เด่นเฉลิมชัยกุล รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 นำคณะ รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 , ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จัดกิจกรรมหน้าเสาธงชาติ ประจำวันจันทร์ที่ 5 ก.พ.2567 ตามโครงการเขตสุจริต และกิจกรรมพี่ไหวน้อง ณ สพป.สุโขทัย เขต 2…(ดารารัตน์…ภ่พ/มณีวรรณ..ข่าว)