สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
sliderกิจกรรม สพป.กิจกรรมโรงเรียน

นิเทศติดตามการเรียนการสอน โดยใช้กระบวนการลูกเสือ-ยุวกาชาด ในสถานศึกษา

วันที่ 1 ก.พ.2567 คณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาด ในสถานศึกษา นำโดย นายดำเนิน ฝั้นถา รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 ประธานกรรมการ ลงพื้นที่นิเทศติดตาม พิธีเปิดประชุมกองลูกเสือ ยุวกาชาด , การจัดการเรียนโดยใช้กระบวนการลูกเสือ ยุวกาชาด และพิธีปิดประชุมกอง พร้อมทั้งได้แนะนำการจัดตั้งกลุ่มกองผู้บังคับบัญชาลูกเสือ การเก็บเงินบำรุงลูกเสือ ยุวกาชาด การเสนอผลงานกิจกรรมด้านลูกเสือเพื่อขอรับรางวัลต่างๆ ณ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)…(ดารณี…ภาพ/มณีวรรณ…ข่าว)