สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
กิจกรรม สพป.กิจกรรมโรงเรียน

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566

         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 นำโดย ดร.วรรณที ศรีโนนยาง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 ร่วมกับสถานศึกษาในสังกัดทั้ง 17 เครือข่าย และโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) และโรงเรียนเอกชน อำเภอศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสำโรง อำเภอทุ่งเสลี่ยม อำเภอศรีนคร และอำเภอสวรรคโลก จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยใช้สถานศึกษาในพื้นที่อำเภอสวรรคโลก และ วัดสว่างอารมณ์ อำเภอสวรรคโลก เป็นสถานที่จัดการแข่งขัน….(ทีมงานประชาสัมพันธ์….ภาพ/ข่าว)